Studiu: Participarea inegală a femeilor și bărbaților în sectorul IT

  • 23 dec. 2019, 11:09
  • 596

Femeile și fetele ocupă doar 31% din locurile de muncă din sector şi doar 19% din profesiile digitale.

Doar 4,6% din fetele care studiază în învățământul superior aleg ca profil de studiu științele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), transmite ea.md.

În consecință, femeilor le revine în sector locuri de muncă cu un nivel de calificare mai scăzut și respectiv, de remunerare. 

Femeile din domeniul TIC au un salariu cu 33% mai mic decît cel al bărbaților. 

Accesul la tehnologiile informației și comunicații (TIC) și Internet nu este unul echitabil. 

Potrivit celui mai recent studiu, ponderea gospodăriilor conduse de femei care dispun de un calculator și acces la Internet este cu 11,7 p.p. mai mică decît al gospodăriilor conduse de bărbați. 

Mai mult de atât, în timp diferențele se amplifică: gradul de acces la calculatoare și Internet al gospodăriilor conduse de bărbați crește cu ritmuri mai rapide decît în cazul gospodăriilor conduse de femei. 

Raportul mai constată că la sate ponderea celor care dispun de calculator este cu 24,1 p.p. mai mică decât a celor ce locuiesc în mediile urbane. 

Accesul la utilitățile TIC este direct corelat cu nivelul de bunăstare, cu nivelul de educație, precum și cu prezența și nivelul de dezvoltare al infrastructurii și serviciilor TIC. 

Circa 71,5% din cele mai înstărite gospodării dispun de calculatoare comparativ cu 35,7% – ponderea celor mai sărace gospodării. 

În același timp, dispun de calculatoare circa 90% din gospodăriile persoanelor cu studii superioare și doar 25% din gospodăriile conduse de persoane cu studii primare sau fără studii.