Reguli

Acceptarea acordului de utilizare. Condiții de amplasare.

1.1. Site-ul, serviciile şi conținutul www.joblist.md vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul acord. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest acord, nu folosiți site-ul www.joblist.md şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, acceptaţi să respectaţi "Termenii şi condiţiile" noastre. Administrația site-ului www.joblist.md poate revizui aceste reguli oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi "Termenii şi condiţiile" actualizate, deoarece acest acord vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului www.joblist.md reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.


1.2. Titlul anunțului trebuie sa corespundă textului anunțului publicat la care se referă.
Titlul anunțului trebuie sa conțină, după caz, informația pe scurt despre postul de muncă oferit sau despre postul de muncă căutat. Spre publicare sunt acceptate doar titlurile in limbile rusă, română și engleză. Cu literă majusculă poate să înceapă doar primul cuvânt, celelalte cuvinte trebuie să fie scrise cu minuscule.


1.2.1. Pe site-ul www.joblist.md nu sunt acceptate titlurile care conțin următoarele:
a) Repetarea oricăror semne de punctuație, litere, cifre și a altor simboluri, sau combinarea lor care contravine regulilor gramaticale, inclusiv dar fără a se limita la următoarele caractere "! = ? % * / | \ \

Excepție: Administrația permite cu titlu de excepție folosirea semnului de exclamare (!) sau punct (.), în număr de maxim 3 semne, exclusiv la finele propoziției sau titlului.

b) Titlurile unde se folosesc simboluri speciale, care nu sunt necesare pentru așa tip de anunț sau care nu se folosesc corect din considerente de ordin gramatical ' _ | # ^ {} și altele.

c) Titluri care conțin numere de telefon sau/și linkuri către alte site-uri sau denumirea site-urilor.


1.2.2. Titluri scrise în același timp cu majuscule și minuscule. Excepție: denumirile originale de brand, companii sau nume. Exemplu: Adidas, Botanica, Ciocana, România etc.


1.2.3. Titluri care conțin cuvinte scrise în același timp cu majuscule și minuscule. Excepție fac doar abreviaturile, şi/sau abreviaturile de brand. Exemplu: EU, MD, MDA, etc., dar nu mai lungi de 4 litere.


1.2.4. Cuvintele abreviate care nu sunt denumiri de brand, sau denumiri de companii în forma originală, se scriu cu minuscule: Exemplu: p/u, ş.a.m.d, ect., etc., și altele.


1.2.5. Textul anunțului trebuie să reflecte cu exactitate compartimentul (categoria sau subcategoria), în care este plasat anunțul. Este interzisă folosirea în textul anunțului a cuvintelor cheie (tags) care nu se referă direct la postul de muncă din anunț.


1.2.6. Informațiile de contact menționate în textul anunțului sau în imaginile și link-urile atașate la anunț trebuie să corespundă informațiilor de contact menționate în rubrica «contacte».


1.2.7. Link-urile din textul anunțului care duc la alte pagini web, precum și link-urile din fotografiile anexate la anunț trebuie să corespundă cu tematica anunțului.


1.2.8. Administrația site-ului îşi rezervă dreptul de a REDACTA TITLUL sau a bloca anunțul, în cazul dacă acesta încalcă una din regulile de mai sus.Descrierea serviciilor

www.joblist.md oferă utilizatorilor acces la o bază de date care conține oferte privind recrutarea angajaților precum și postarea anunțurilor de căutare a locurilor de muncă. Anunțurile  postate pe joblist.md vor să fie disponibile și pentru utilizatorii https://999.md în rubrica tematică. Serviciile www.joblist.md includ după caz şi publicitate, care este necesară pentru întreținerea site-ului. Serviciile oferite de către site-ul www.joblist.md sunt împărțite în servicii gratuite și servicii plătite, după cum urmează: 


2.1. Serviciile gratuite:

a) Postarea de anunțuri de către persoane fizice sau juridice în baza de date a site-ului joblist.md.

b) Posibilitatea modificării și/sau a ștergerii propriilor anunțuri în orice moment de către utilizatorul site-ului prin intermediul contului de utilizator.

c) Publicarea acestor anunțuri pe Internet.

d) Posibilitatea de căutare simplă și avansată, precum și vizionare a anunțurilor publicate pe site-ul www.joblist.md.

e) Posibilitatea de a contacta alți utilizatori care plasează anunțuri pe site, în baza datelor de contact puse la dispoziție de aceștia sau prin mesaje text prin intermediul site-ului.


2.1.1. Utilizatorul are dreptul de a plasa un anunț gratuit pe zi pe site-ului joblist.md. În cazul în care anunțul a fost eliminat de către utilizator, toate anunțurile ulterioare plasate în timpul zilei, trebuie să fie plătite, în caz contrar ele vor fi blocate în mod automat. Atenție: poate fi gratuit doar PRIMUL anunț plasat și numai în cazul în care acesta nu este comercial.

Important! Dacă dvs. aveți anunț activ, este necesar de ascuns sau de șters acest anunț, pentru a plasa gratuit altul.

Plasarea anunțului gratuit este posibilă doar o dată în decurs de o zi, cu condiția că nu aveți alte anunțuri active.


2.1.2 Anunț comercial se consideră acel anunț care aduce profit regulat indiferent de faptul cine îl publică: persoana fizică sau persoana juridică. De exemplu anunț:


Atenție: Toate numerele de telefoane care sunt utilizate în anunțuri comerciale se consideră numere comerciale, adică toate anunțurile plasate cu aceste numere trebuie să fie achitate.

Decizia de revizuirea a telefonului în conformitate cu aceste cerințe este luată de administrația site-ului www.joblist.md. Anunțurile care nu corespund acestei cerințe vor fi blocate de moderatori.


2.1.3 Utilizatorul dorește plasarea unui anunț comercial, trebuie să plătească o taxă pentru plasarea acestui anunț.


2.2 Servicii plătite:

a) Afișarea pe site-ul www.joblist.md a anunțurilor sponsorizate (plătite).

b) Afișarea pe site-ul www.joblist.md a reclamelor (text, imagine, sunet), inclusiv dar fără a se limita la bannere, rich media etc.


2.2.1 Achitarea serviciilor cu plată a www.joblist.md de către utilizator este posibilă din contul utilizatorului de pe site. Suplinirea contului pe www.joblist.md poate fi realizată prin mai multe modalități de plată, prevăzute expres la adresa https://joblist.md/info/payment. Banii din contul de utilizator de pe www.joblist.md pot fi folosiți de utilizator pentru achitarea serviciilor publicitare și pe alte portaluri administrate de SRL Simpals, lista cărora este disponibilă pe pagina web https://simpalsid.com.


2.2.2. Numărul de anunțuri plătite plasate timp de o zi, este limitat doar de suma de bani din contul Utilizatorului. Numărul unităților de bunuri/servicii oferite într-un singur anunț, este nelimitat.

Responsabilitățile utilizatorului

Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum şi de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați și puneți la dispoziție altor utilizatori în regim interactiv. Înțelegeți că toate informațiile, de orice fel, revin în responsabilitatea unică a persoanei care le-a afișat/transmis. Aceasta înseamnă că utilizatorul și numai el este în întregime responsabil pentru toate materialele pe care le încarcă, pune la dispoziție în mod public pe contul său de pe www.joblist.md. Noi nu controlăm, ci doar monitorizăm conținutul (informațiile) transmise prin intermediul serviciilor din cadrul site-ului și astfel, nu garantăm acuratețea, integritatea și calitatea acestui conținut. Utilizatorul înțelege că prin folosirea site-ului, poate fi expus la un conținut care poate fi apreciat ca ofensator sau indecent. 


3.1. Utilizatorii site-ului www.joblist.md se obligă să furnizeze date veridice, exacte si complete despre sine așa cum cere chestionarul de înregistrare al site-ului, să mențină și actualizeze, când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete.


3.2. Utilizatorul se obligă să nu publice anunțuri incomplete, incorecte, să nu condiționeze ulterior selecția candidaților decât de acele reguli prezentate în anunțul de recrutare publicat pe joblist.md. În situația în care nu veți respecta aceste reguli, întelegeți și sunteți de acord cu faptul că joblist are dreptul de a restricționa accesul la serviciile sale acelor utilizatori care încalca această prevedere.


3.3. Sunteți răspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei dumneavoastră. Veți fi răspunzători de folosirea contului dumneavoastră, indiferent dacă folosirea se face cu sau fără consimțământul dvs. Sunteți de acord să informați www.joblist.md în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării dumneavoastră. Sunteți de asemenea de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dvs când doriți să părăsiți site-ul. Administrația nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.


3.4. Utilizatorul este de acord să nu folosească site-ul și serviciile puse la dispoziția lui în scopuri care contravin prezentului Acord. Ca urmare, Vă obligaţi să nu faceți următoarele lucruri:


a) să publicați anunțuri de încadrare în câmpul muncii care au un conținut discriminatoriu direct sau indirect, pe criteriul rasei, naționalității, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, bolilor, domiciliului, opțiunii politice, apartenenței la o categorie defavorizată sau alte criterii nelegate de calitățile sale profesionale. Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determinate de cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială şi juridică sporită.


b) să publicaţi materiale ilegale, politice, obscene, vulgare, defăimătoare, xenofobe, blasfemie, replici ofensatoare, inclusiv și cele care au un caracter rasial și religios; care incită la violență și acțiuni ilegale; discriminarea față de etnii, de sex si de alte genuri; ce conțin publicitate de propagandă, demonstrații, manifestații; cu un context pornografic; escrocherii, șantaj; promovarea de droguri; anunțurile care conțin informații despre viața intimă a unei alte persoane și/sau calomnia care-i pătează onoarea si demnitatea; de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator (persoana fizică sau juridică), atât în textul anunțului cât și în mesajele adresate altor utilizatori;


c) să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală, pornografică sau cenzurată, ori fotografii în lipsa autorizării de la titularul de drept ce conțin logo-ul unei companii, numele brandurilor, informații de contact;


d) sa publicaţi materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu sau fără intenția de a distruge orice sistem sau informaţie;


e) să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, moldovenesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidențiale, cele aflate sub protecția dreptului de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);


f) să publicaţi material cu drept de autor sau alte materiale protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, în cazul dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului sau titularului de drepturi de a publica materialul respectiv;


g) să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări;


h) să postați, difuzați sau transmiteți în alt mod date personale a altor utilizatori, sau a oricăror altor persoane, fără o autorizare expresă (nume, adresa, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);


i) să postați, difuzați sau transmiteți în alt mod anunțuri care conțin oferirea posturilor de muncă ce sunt considerate de către legislația in vigoare a Republicii Moldova ca fiind interzise și/sau ilegale, sau care conțin informație inexistentă sau eronată de contact și/sau care nu aparține acestui utilizator;


j) să plasați anunțuri care fac referire la: comercializarea sau prestarea unor servicii ilegale sau interzise de către legislație, care includ, dar nu se limitează la: producerea, comercializarea și propagarea materialelor pornografice, deschiderea și întreținerea caselor de toleranță, comerțul de contrabandă etc.


k) să plasați anunțuri care fac publicitate unor site-uri, publicații, servicii care să concureze cu domeniul de activitate al site-ului joblist.md;


l) să plasați anunțuri care să conțină reclamă sau date de contact reprezentate printr-un număr de telefon scurt cu suprataxă.


m) să publicaţi anunţuri repetate în aceelași compartiment sau în alt compartiment, precum şi anunţuri care nu corespund compartimentului respectiv;


n) să publicați sau să transmiteți utilizatorilor sau membrilor joblist.md nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de joblist.md sau prin intermediul altor mijloace de comunicație.Anunţurile care vor fi șterse

4. Vor fi șterse anunțurile de pe site-ul www.joblist.md:

  • conținutul cărora nu corespunde categoriei sau subcategoriei, în care sunt plasate;
  • care încalcă regulile prezentului Acord;
  • care conțin imagini sau altă informație ce nu corespund standardelor sau politicii site-ului www.joblist.md;

  • Se blochează utilizatorii care:
  • încalcă regulile date;
  • intenționat ofensează verbal sau în scris colaboratorii www.joblist.md.

Proprietatea materialelor şi informaţiilor plasate pe site-ul www.joblist.md

Publicând anunțuri pe site-ul www.joblist.md, dvs. acordați administrației permisiunea de a utiliza materialele, inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să le traducă. Informațiile plasate pe www.joblist.md se consideră proprietatea site-ului www.joblist.md și nu pot fi reproduse și utilizate pentru publicare fără permisiunea în scris din partea Administrației site-ului www.joblist.md.Relațiile cu companiile care fac publicitate pe site-ul www.joblist.md

6. www.joblist.md rulează campanii publicitare şi promoții în cadrul site-ului său.
6.1. Corespondența, afacerile sau participarea în promoții ale companiilor de publicitate ce se amplasează pe site, găsite pe acesta sau prin intermediul acestuia, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dvs. şi a acestor companii.
6.2. www.joblist.md nu este răspunzătoare şi nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului www.joblist.md. Prin agrearea termenilor prezentului Acord oferiți dreptul www.joblist.md de a vă trimite periodic e-mail-uri sau mesaje text cu informaţii sau oferte speciale doar în legătură cu serviciile, ofertele sau problemele tehnice a SRL Simpals.

Responsabilitățile www.joblist.md

7. www.joblist.md acționează ca un factor pasiv în distribuția online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori.


7.1. Dacă i se solicită de către un utilizator, administrația poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate constata dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate sau nu.


7.2. www.joblist.md nu răspunde în fața utilizatorilor site-ului în cazul unor asemenea situaţii. Dvs. înțelegeți şi sunteți de acord că anunţurile sunt publicate (AS IS) "așa cum sunt", iar www.joblist.md nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul acestor anunţuri. www.joblist.md nu garantează credibilitatea și acuratețea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.


7.4. Apreciem mesajele utilizatorilor noștri şi venim în întâmpinarea comentariilor dvs. cu privire la serviciile oferite. Vă atenționăm că politica noastră nu ne permite sa acceptăm sau sa ținem cont întotdeauna de ideile creative, sugestiile, invențiile sau materialele, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.


7.5. Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, www.joblist.md nu confirmă, și nici nu poate confirma faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor www.joblist.md, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, www.joblist.md este absolvită de orice răspundere sau de plata oricărei despăgubiri  (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.


7.6. www.joblist.md nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alți utilizatori, disponibile pe site. Informațiile altor persoane poate fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte. Materialul poate conține inexactități sau greșeli de scriere. www.joblist.md nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea şi exactitatea materialului plasat de către utilizatori pe site.


7.7. Conform cerințelor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal www.joblist.md are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Prin completarea formularului privind înregistrarea ca membru al site-ului www.joblist.md și accesarea tastei - ,,Înregistrare", utilizatorul declară că își dă consimțământul liber exprimat, în mod expres si neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a operatorului SRL ”Simpals” (administratorul site-ului, www.simpals.md) și să fie prelucrate și folosite în viitor de către acesta, pentru scopurile declarate.

Limitarea responsabilităţii www.joblist.md

8. Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoștință şi sunteți de acord că www.joblist.md nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar daca www.joblist.md a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:


a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului www.joblist.md;

b) declaraţii sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-lui www.joblist.md;

c) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.


8.1 Declaraţi în mod expres că înțelegeți şi că sunteți de acord cu următoarele afirmaţii:


a) utilizarea serviciilor site-ului www.joblist.md se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile".

b) www.joblist.md nu oferă nici o garanție că:


b.1) serviciile vor satisface toate cerințele dvs.;

b.2) serviciile vor fi neîntrerupte, oferite la timp, sigure sau fără erori;

b.3) rezultatele ce se vor putea obține prin folosirea site-ului www.joblist.md şi a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;

b.4) orice eroare de program va fi corectată;


c) Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de www.joblist.md se află astfel la discreția dvs. şi poate fi folosit doar pe risc propriu şi veți fi singurul responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului sau altui dispozitiv de pe care accesați site-ul, sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.Despăgubiri

9. Pentru toate pagubele cauzate site-ului www.joblist.md și partenerilor acestuia prin folosirea serviciilor site-ului, încălcarea prezentului contract sau a drepturilor unei terțe persoane, utilizatorul se obligă sa suporte plata despăgubirilor stabilite de comun acord sau, după caz, de instanțele de judecata competente.Legături

10. Site-ul poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri web sau alte resurse. Deoarece site-ul www.joblist.md nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luați la cunoștință și sunteți de acord că nu suntem responsabili de disponibilitatea acestora, nu garantăm și nu suntem responsabili pentru nici-un conținut, publicitate, produs sau alt material de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse. Mai mult, sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau pasibili de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Modificări ale serviciului

11. Site-ul www.joblist.md își rezervă dreptul de a modifica cerințele pentru conținutul și condițiile publicării anunțurilor în orice moment, sau la un anume interval de timp, sau să întrerupă, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai parțial) cu sau fără o acceptare sau notificare prealabila. Sunteți de acord că nu suntem răspunzători față de dvs. sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul site-ului și nu puteți cere despăgubiri sub nici o formă pentru aceste motive. 

Generalităţi

12. "Termeni şi condiţiile de utilizare" constituie în întregime un acord încheiat între dvs. şi www.joblist.md în privința utilizării site-ului www.joblist.md. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagina.

12.1. Administrația site-ului își rezervă drepturile de a bloca anunțurile plasate pe site-ul www.joblist.md, precum și utilizatorii acestuia fără o notificare prealabilă și o explicație a motivelor de blocare. La fel, în caz de depistare a unei contravenții sau infracțiuni în acțiunile unui utilizator, Administrația poate sesiza după caz organele de stat cu prezentarea informației relevante despre utilizatorul care a încălcat legislația în vigoare.


12.2. Prezentul acord constituie unica convenție dintre dvs. şi www.joblist.md şi reglementează folosirea de către dvs. a serviciilor site-ului, impunându-se în fata oricărui acord precedent dintre dvs. şi www.joblist.md (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a Acordului).


12.3. În caz de diferenţe între versiunea RU şi RO a regulilor site-ului, prioritate are versiunea românească. Număr de telefon şi confirmarea numărului

13. Adăugând numărul de telefon pe site, vă exprimaţi acordul ca el să fie vizibil altor utilizatori. El va fi afişat în profilul dvs. pe site-ul www.joblist.md şi îl veți putea adăuga în anunțuri. Confirmarea numărului de telefon reprezintă procedura de verificare a numărului de telefon mobil sau fix, pentru ajustarea lui la contul Dvs. şi excluderea cazurilor de utilizare neautorizată.

Cont verificat

14. Deoarece ne dorim sa creăm un standard sporit de siguranță pentru tranzacțiile încheiate prin joblist.md, a fost lansat serviciul „Cont Verificat”. Statutul „Cont Verificat” indică că utilizatorul a prezentat administrației joblist.md datele sale cu caracter personal și a confirmat identitatea sa. Mai mult decât atât, utilizatorii în privința cărora vom primi plângeri de la alți utilizatori, precum și toate conturile de utilizator suspecte de pe site vor trebui să treacă prin procedura de verificare forțată a contului pe joblist.md. În timpul verificării de pe aceste conturi nu va fi posibil să se plaseze anunțuri. 


Pentru a obține statutul de „Cont Verificat” este necesar să intrați în contul dvs. și să efectuați următoarele acțiuni:


- pentru persoanele fizice aici

  Să urmați trei pași simpli:

1) Să faceți o poză cu buletinul de identitate în mână, iar în poză este necesar să fie vizibil numele de familie, prenumele și fotografia utilizatorului. Data nașterii, IDNP, seria buletinului, adresa sau alte date cu caracter personal nu sunt necesare pentru a obține statutul de „Cont Verificat”!
2) Să semnați acordul care să permită prelucrarea datelor cu caracter personal.
3) Să expediați aceste date pentru verificare.

- pentru persoanele juridice:

Descărcați cererea pentru a primi statutul de ”Cont verificat”. Indicați rechizitele companiei, dar și lista conturilor pe care le utilizați. Cererea trebuie să fie semnată de către director și să poarte ștampila companiei. Cererea trebuie trimisă la adresa de e-mail jurist@simpals.com

Cookies

15. Site-ul joblist.md folosește module Cookie pentru a îmbunătăți experiența de utilizator a vizitatorilor și pentru a oferi servicii de calitate adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor. Vizitând site-ul joblist.md dumneavoastră dați acordul pentru folosirea modulelor Cookie în conformitate cu prezenta Politica.
Pentru a naviga pe site și pentru a folosi сontul trebuie să activați modulele Cookie, în caz dacă acestea nu au fost activate anterior. Dacă browser-ul dumneavoastră este setat astfel, încât să accepte module Cookie ale noastre, noi interpretăm acest lucru, împreună cu faptul că sunteți de acord cu acestea.
Modulele Cookie, în orice moment, pot fi dezactivate de către dumneavoastră în meniu de setări ale web browser-ului folosit. Însă subliniem, că după dezactivarea acestora, site-ul nu va funcționa la fel de calitativ, vizualizarea contentului anumit va deveni imposibilă, de asemenea dezactivarea modulelor Cookie nu garantează dispariția materialelor publicitare.

Regulament privind examinarea și soluționarea petițiilor

16. Vă puteți familiariza cu prevederile Regulamentului, accesând următorul link.