Inovația și tehnologiile verzi, mai aproape de antreprenori

  • 1 dec. 2017, 12:50
  • 1 042

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat astăzi, 30 noiembrie, sesiunea de informare ”Posibilități de finanțare a tehnologiilor verzi”, desfășurată cu suportul Enterprise Europe Network (EEN) și al Ambasadei Suediei din Republica Moldova.

Sesiunea de informare a reunit instituții de suport în afaceri, reprezentanți ai administrației publice locale și întreprinderi cu potențial de export și interes în finanțarea tehnologiilor verzi.

Excelența sa, Signe Burgstaller, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova a menționat că experiența Suediei este o dovadă clară că investițiile în economia verde au un impact direct asupra creșterii economice. “Implicarea activă a guvernului, a mediului academic, a instituțiilor de cercetare, a sectorului privat și a societății civile au făcut posibilă dezvoltarea și transpunerea inovațiilor și a tehnologiilor verzi în acțiuni concrete”, a afirmat ambasadorul Suediei.

Iulia Costin, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii a subliniat că odată cu Semnarea Acordului de Asociere dintre RM–UE, dezvoltarea durabilă și promovarea economiei verzi reprezintă priorități de dezvoltare pentru Republica Moldova. “Economia verde înseamnă de fapt un mediu economic cu efecte mai puţin nocive asupra mediului înconjurător şi cu beneficii substanţiale asupra societăţii şi fiecărui individ în parte. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un factor cheie pentru creșterea economică, inovare, ocuparea forței de muncă și integrarea socială”, a menționat Iulia Costin.

În cadrul întrunirii, Oxana Paladiciuc, punct național de contact EEN, coordonator în cadrul ODIMM a prezentat oportunitățile de inovare și internaționalizare prin cea mai extinsă rețea de suport din Europa. “EEN oferă servicii de informare şi consultanţă privind legislaţia europeană, standarde şi drepturi de proprietate, informaţii şi sfaturi practice despre reglementările şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor. Totodată, prin intermediul EEN, antreprenorii pot beneficia de asistenţă pentru identificarea partenerilor de afaceri şi a tehnologiilor necesare în procesul de internaţionalizare precum și consiliere privind accesul la finanţare pentru Cercetare şi Inovare”, a menționat Oxana Paladiciuc.

Întreprinderile mici și mijlocii interesate de importul tehnologiilor inovative pentru țara noastră pot aplica la finanțare prin Programul Demo Environment. Potrivit lui Richard From, Asociația Suedeză pentru Creștere Economică și Regională, Programul finanțează transferuri tehnologice internaționale din 14 țări în următoarele domenii de interes: schimbarea climatică, servicii ecosistemice, energie regenerabilă, apă și canalizare, dezvoltare urbană. Granturile de planificare (Planning Grants) sunt acordate pentru a ajuta antreprenorii să exploreze noi piețe și să studieze impactul tehnologiei asupra mediului și reducerea sărăciei. În Proiectele de Demonstrație (Demonstration Projects), actorii locali primesc finanțare pentru importul de tehnologii care oferă soluții la provocările locale de mediu. Granturile se acordă pe bază de concurs.

Un alt Program de susținere și finanțare a IMM-urilor a fost prezentat de Natalia Murahovschi, reperezentant al echipei Consultanță pentru Micul Business, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Întreprinderile pot obţine subsidii pentru acoperirea parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă.

“Am venit la această sesiune ca să ne informăm. Tot ce este legat de ecologie ne este interesant. Cum să protejăm mediul, apa, solul, totul formează un ecosistem și este important să implementăm acțiuni concrete, similare celor din statele europene, mai ales că urmărim ca în viitorul apropiat să certificăm produsele noastre drept ecologice”, declară Gori Nadejda, managera unei Gospodării Țărănești ce cultivă o gamă largă de produse ecologice: roșii, castraveții, dar și produse netradiționale precum rucola, frunză de salată, sparanghel, foi de muştar, etc.

Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii care oferă servicii de informare și consultanță, oportunități de cooperare în afaceri, servicii de inovare și transfer tehnologic. În Republica Moldova, Enterprise Europe Network este reprezentată de un consorţiu format din: Camera de Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova.