Poștașii, la datorie zilnic, chiar cu riscul de a se infecta

  • 12 mai 2020, 13:31
  • 596

Angajații „Poștei Moldovei” distribu­ie pensiile beneficiarilor la domiciliu. Măsura respectivă a fost luată în con­textul persistării stării de urgență până la data de 15 mai, impusă de Comisia pentru Situații Excepționale. Astfel, s-a dorit evitarea îmbulzelilor la ofi­ciile poștale. Chiar și așa, în ultime­le două săptămâni, observăm cozi la oficiile poștale din Chișinău. Oamenii păstrează însă distanțarea socială de un metru între ei, astfel încât rândul se întinde pe zeci de metri. I-am întrebat pe câțiva bătrâni de ce nu stau acasă să aștepte pensia și mi-au răspuns că au nevoie urgent de bani și nu au timp să aștepte.

Totuși, „Poșta Moldovei” face apel către toți pensionarii, care sunt rugați să rămână la domiciliu pentru a primi pensia sau plățile sociale, să evite pe cât e posibil ieșirile nemo­tivate și deplasările către oficiile poștale pe perioada stării de urgență.

Agenții poștali care distribuie pensiile au fost informați și instruiți despre regulile de protecție și dotați cu toate cele necesare pen­tru a minimaliza riscul infectării cu Covid-19.

Totodată, pentru a evita situațiile neplă­cute și a spori siguranța poștașilor, în unele cazuri, aceștia sunt însoțiți de angajați ai Mi­nisterului Afacerilor Interne. Am vorbit cu un poștaș din raionul Sângerei, care a dorit să-și păstreze anonimatul. El ne-a spus că se sim­te mult mai în siguranță să distribuie pensiile prin sat decât să vină toți beneficiarii buluc la oficiul poștal. „Le permiteam să intre în oficiu câte două persoane, dar ele se îmbul­zeau în coridor, că se gândeau, probabil, că așa trece rândul mai repede. Exista un pericol. Dar când ne ducem la om acasă, acesta iese afară, îi dăm dezinfectant, semnează, îi înmâ­năm banii și plecăm”, ne-a explicat procedura poștașul din Sângerei.

Amintim că în luna precedentă au fost duse pensii la domiciliu pentru 587510 be­neficiari, iar în luna aceasta acțiunea în cauză va fi desfășurată până la 18 mai. Toate oficiile poștale din țară continuă să activeze în regim obișnuit, de la 8:00 până la 17:00.

Beneficiază de tot sprijinul din partea sindicatelor

Evident, în această perioadă de grea cum­pănă pentru întreaga societate, Federația Sindicatelor din Comunicații a întreprins anu­mite măsuri. Aceasta este alături de salariații membrii de sindicat care sunt încadrați în câmpul muncii și expuși riscului de îmbolnă­vire cu coronavirus.

În scopul asigurării protecției factorilor poștali, care sunt antrenați în distribuirea pen­siei la domiciliu, Biroul Executiv al FSCM a ho­tărât să acorde acestora soluție antibacteriană pentru mâini.

Totodată, membrii Biroului Executiv au ho­tărât sa susțină material fiecare salariat mem­bru de sindicat care a avut sau va avea de su­ferit de pe urma acestui virus.

În acest context, FSCM vine cu un apel către liderii de sindicat să informeze reprezentanții federației despre cazurile de îmbolnăvire a salariaților cu Covid-19, dar și despre situa-țiile care pun în pericol viața și securitatea angajaților din ramură.

FSCM aduce mulțumiri tuturor salariaților membri de sindicat pentru eforturile depuse în activitatea de zi cu zi, pentru binele întregii societăți.