Noi contracte de muncă cu toți administratorii întreprinderilor de stat și municipal

  • 18 oct. 2019, 10:08
  • 829

Autoritățile centrale vor trebui să asigure semnarea unor noi contracte individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor de stat și municipale. Prevederea se regăsește într-un proiect de pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 18 octombrie, a Guvernului. Termenul de realizare a noilor prevederi este o lună după publicarea modificărilor în Monitorul Oficial.

Mai exact, Executivul urmează să aprobe în redacție nouă mai multe documente statutare privind întreprinderile de stat și cele municipale. Și anume:

  • Statutul-model al întreprinderii de stat;
  • Statutul-model al întreprinderii municipal;
  • Regulamentul-model cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al întreprinderii de stat;
  • Modelul contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipal;
  • Regulamentul-model al consiliului de administraţie al întreprinderii de stat;
  • Regulamentul-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat.

Conform proiectului publicat, actele în redacție nouă urmează să fie puse în aplicare în termen de maxim o lună după publicarea decizie Guvernului.

Modelele noilor documente pot fi consultate aici.