Expert-Grup: Obiectivul principal pentru dezvoltarea economiei RM este restabilirea încrederii între guvernare, business şi societate

  • 10 oct. 2017, 14:05
  • 825

Astfel consideră experţii centrului Expert-Grup. Expertul Adrian Lupuşor a menţionat la conferinţa „Macro-2017: Moldova în 2030” că „pentru dezvoltarea proceselor progresive în domeniul social şi economic, autorităţile trebuie să urmeze cu exactitate politica declarată a reformelor”.

Dialogul public-privat ar trebui să crească în permanenţă, pentru ca şi instituțiile de stat și sectorul privat să poată identifica în mod clar perspectivele reciproc avantajoase și să dezvolte în comun economia. Pentru a spori încrederea cetățenilor republicii, autorităţile trebuie să desfăşoare cât mai eficient posibil trei reforme – a educației, justiției și sănătăţii, a evidenţiat expertul.

Expertul ONU în Moldova, Valeriu Prohniţchi, a remarcat că, „pentru a atinge succesul, Moldova trebuie să înțeleagă care este rolul său în tendințele mondiale – în schimbările economice globale, robotizarea totală a industriei și revoluția în tehnologia informației”.

Peste zece ani, cel mai important factor al dezvoltării va fi mobilitatea economică. De aceea, în Europa se acordă o atenţie sporită procesului de descentralizare și dezvoltării regionale. Dezvoltarea regiunilor este una dintre cele mai importante provocări pentru economia Moldovei, deoarece aici se observă o polarizare masivă în direcția celor mai mari orașe – Chișinău și Bălți. Și această problemă necesită o soluție cât mai grabnică, a menţionat el.

Directorul Asociației Businessului European, Mariana Rufa, a remarcat că „dezvoltarea economiei țării este strâns legată de soluționarea a trei probleme – politizarea și corupția instituțiilor de stat, neîncrederea și instabilitatea în sectorul bancar și infrastructura”.

Sectorul bancar continuă să resimtă consecințele crizei din 2015, iar pentru funcționarea sa cu succes, autoritățile trebuie să introducă mecanisme eficiente care să nu permită repetarea „furtului secolului”. Spre regret, băncile comerciale vor avea nevoie de mult timp pentru a restabili încrederea cetățenilor și a partenerilor internaționali, consideră expertul.

În opinia ei, Moldova trebuie neapărat să reformeze autoritățile publice și, în primul rând, instituțiile care exercită controlul asupra businessului.

Corupția în acestea este pur și simplu foarte mare, iar aceasta creează condiții favorabile pentru dezvoltarea economiei tenebre și condiţii nefavorabile pentru atragerea investițiilor necesare, a subliniat Rufa.