Entităţile financiare ce fac parte dintr-un conglomerat financiar vor fi supravegheate suplimentar

  • 9 oct. 2017, 12:13
  • 1 121

Hotărârea Guvernului ce stabileşte regulile de supraveghere suplimentară a entităţilor reglementate ce fac parte dintr-un conglomerat financiar pentru asigurarea stabilităţii financiare şi a protejării deponenţilor, asiguraţilor şi investitorilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Nr. 356-359 din 6 octombrie curent.

Conform proiectului, vor fi supuse supravegherii entitățile reglementate a cărei întreprindere-mamă este o societate financiară holding mixtă cu sediul central în Republica Moldova, precum și entitățile reglementate legate de o altă entitate din sectorul financiar. 

Documentul stabilește pragurile pentru identificarea conglomeratului financiar. Astfel, activitățile unui grup se desfășoară, în principal, în sectorul financiar, dacă raportul dintre totalul activelor din bilanțul entităților reglementate și al celor nereglementate din sectorul financiar din cadrul grupului și totalul activelor din bilanțul grupului în ansamblul său depășește 40%.

De asemenea, activitățile din diferite subsectoare ale sectorului financiar sunt semnificative dacă, pentru fiecare subsector în parte, media aritmetică între raportul dintre totalul activelor din bilanțul acelui subsector și totalul activelor din bilanțul entităților din sectorul financiar din cadrul grupului și raportul dintre cerințele de solvabilitate ale aceluiași subsector și totalul cerințelor de solvabilitate ale entităților din sectorul financiar din cadrul grupului depășesc 10%.

Activitățile desfășurate între subsectoarele grupului vor fi considerate semnificative, dacă totalul activelor din bilanțul subsectorului cel mai puțin important din grup depășește 500 mil. de lei. 

Hotărârea descrie şi modalitatea de sancţionare a societăţilor financiare dintr-un conglomerat financiar, ce nu va respecta cerinţele referitoare la adecvarea capitalului, concentrarea riscurilor, tranzacţiile în interiorul grupului, mecanismele de control intern şi procesele de administrare a riscurilor. Astfel, în cazul în care o societate holding mixtă, care va încălca aceste reguli, va fi sancţionată de autoritatea competentă din Republica Moldova prin avertisment scris, suspendare din funcţie a persoanei care asigură conducerea societăţii, amendă, ale cărei limite va avea valorile cele mai mari, rezultată din aplicarea procentelor de 0,05% şi 1% atât la cifra de afaceri, cât şi la capitalul iniţial minim reglementat al entităţii.

Cuantumul amenzii va fi aplicat la gravitatea faptei săvârşite.

Necesitatea elaborării legii constă în crearea unei baze legale pentru exercitarea supravegherii suplimentare a băncilor, în situația în care pe piața autohtonă vor apărea conglomerațiile financiare, a informat vice-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, la prezentarea proiectului în cadrul şedinţei Guvernului din 6 septembrie curent, atunci când, cabinetul de miniştri a susţinut proiectul.

Prevederile vor intra în vigoare la expirarea a 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

Reamintim că în cadrul unui eveniment organizat de Expert-Grup, unde a fost prezentată analiza principalelor reforme din sectorul financiar al RM în perioada august-septembrie 2017, s-a remarcat faptul că instituţiile bancare aşteaptă aprobarea mai rapidă a legilor ce ţin de activitatea băncilor, printre care şi prezentul document.