6 paşi pe care să-i urmezi pentru construirea unui brand profesional

  • 25 oct. 2017, 14:31
  • 2 547

Brandingul profesional reprezintă procesul continuu de construire a unei imagini din perspectiva socio-profesională. 

Un brand profesional puternic are următoarele caracteristici:

  • Autenticitate
  • Unicitate
  • Credibilitate
  • Coerenţă

În elaborarea acestuia sunt recomandate câteva etape.

1. Definirea brandului profesional: Este prima şi cea mai importantă etapă. În această fază, fiecare profesionist va stabili care sunt elementele definitorii ale brandului său, precum şi modalitatea concretă în care acest instrument îl va ajuta să-şi atingă obictivele.

2. Identificarea punctelor forte: Procesul de autoevaluare este fundamental în construirea brandului profesional. Această analiză va fi realizată din perspectiva studiilor absolvite, experienţei acumulate, principalelor abilităţi şi a competenţelor dobândite de-a lungul timpului, în vederea identificării acelor aspecte care constituie puncte forte.
 
3. Identificarea aspectelor care trebuie îmbunătăţite: Pentru ca brandul profesional să fie fundamentat este de asemenea necesar să fie identificate aspectele care necesită a fi imbunătăţite. După această acţiune, vor fi alese cursurile, workshop-urile, training-urile sau programele de studiu cele mai potrivite.

4. Identificarea valorilor profesionale: Pentru persoanele care îşi doresc un brand unic şi autentic este recomandată stabilirea valorilor profesionale, precum şi modalităţile prin care acestea să fie reflectate de către brand.

5. Promovarea: Această etapă poate fi concretizată atât prin expunerea în mediul online, cât şi prin participarea la evenimente care să confere contextul necesar networking-ului.

6. Asocierea cu alte branduri: Este o acţiune utilă, întrucât creşte nivelul de expunere a propriului brand.

Atenţie! Este important de menţionat faptul că brandul profesional poate fi un instrument util în construirea carierei, însă dacă acesta nu este bazat în primul rând pe autenticitate, atunci poate avea, în egală măsură, efecte negative.