Pentru pensia cărui stat optează moldovenii care au muncit peste hotare

  • 4 dec. 2019, 15:35
  • 1 369

Șomajul, inechitatea socială, veni­turile mici și calitatea muncii sunt motivele care îi fac pe o bună parte dintre cetățenii țării să apuce dru­mul străinătății în căutarea unei vieți mai bune. Odată ajunși peste hotare, atunci când ating vârsta de pensiona­re, mulți dintre aceștia se stabilesc cu traiul acolo.

Ceea ce îi mai leagă de Republica Mol­dova sunt rudele rămase aici, amintirile, dar și pensia pe care aleg să o primească din țara unde s-au născut și au muncit ani buni. Alții însă, chiar dacă trăiesc în țară, optează pentru o pensie de peste hota­re, dacă e posibil, fiindcă aceasta este mai mare și le ajunge cât de cât pentru a duce o viață decentă, acasă.

Printre aceștia este și Liuba B. din raio­nul Șoldănești. De mai bine de cinci ani, femeia își ridică lunar o pensie româneas­că. A optat pentru aceasta ca să-și trăias­că bătrânețea acasă și să nu se limiteze la strictul necesar. Femeia ridică o pensie de circa 400 de euro, echivalentul a circa opt mii de lei moldovenești. „Prin comparație cu o mie și ceva cât îi puteam primi de aici, sigur că am ales pensia românească. A trebuit să contribui financiar pe parcur­sul mai multor ani în bugetul social al Ro­mâniei, ca să pot primi această pensie, dar nu regret. Acum, cel puțin nu ajung să-mi vând lucruri din casă ca să-mi pot cumpăra o bucată de pâine ori sa fac rost de niște bani pentru medicamente”, ne spune fe­meia.

Pensii fără frontiere

Potrivit datelor Casei Naționale de Asi­gurări Sociale (CNAS), în Republica Moldova tră­iesc în prezent 803 persoane care au lucrat legal pe teritoriul altor state și primesc aici pensia din străinătate. Astfel, cei mai mulți dintre aceștia –  311 la număr, beneficiază de pensii stabilite şi transferate din Româ­nia, 213 din Cehia, 81 din Bulgaria, 87 din Austria, 67 din Portugalia, 27 din Polonia etc. Aceste persoane, potrivit responsabi­lilor de la CNAS, dispun concomitent şi de dreptul la pensie stabilită pentru stagiul realizat în Republica Moldova.

Totodată, în ultimii cinci ani, în creștere de aproape zece ori este și numărul pensi­onarilor domiciliați peste hotare și primesc pensia din Republica Moldova. Astfel, dacă, la sfâr­şitul anului 2014, doar 62 de persoane pri­meau pensii din Republica Moldova, în octombrie anul curent, numărul acestora s-a ridicat la cifra de 650. Și în acest caz, cei mai mulți moldoveni pensionari sunt stabiliți în Ro­mânia – 260 de beneficiari. Totodată, pen­sia este transferată în Bulgaria pentru 135 de persoane, în Cehia – pentru 71 de pen­sionari etc. Din luna martie anul curent, de exemplu, au fost stabilite deja 70 de pensii pentru persoanele care locuiesc perma­nent în Germania.

Aceleași date arată că, pe parcursul ul­timilor doi ani, CNAS a confirmat stagiul de cotizare realizat în Republica Moldova pentru peste 2000 de persoane plecate în alte state, dar şi peste 60 de certificate privind legislaţia aplicabilă pentru persoanele asi­gurate care au fost detaşate la lucru legal pe teritoriul altui stat.

Numărul celor plecați peste hotare care ridică pensii din Republica Moldova și viceversa se datorează faptului că a crescut numărul statelor cu care țara noastră are încheiate acorduri privind securitatea socială. Actu­almente, CNAS aplică 12 acorduri în do­meniu. Recent, au fost semnate şi urmează să intre în vigoare acorduri similare cu Tur­cia şi Belarus, care prevăd aceleaşi garanţii pentru lucrătorii şi pensionarii migranţi. Documentele vor intra în vigoare după ra­tificarea de către ambele țări.

Potrivit datelor CNAS, în total, în Republica Mol­dova locuiesc peste 703 mii de pensionari. Mai mult de 500 de mii de cetățeni pri­mesc pensii pentru limită de vârstă, valoa­rea medie a cărora este de 1643 de lei. Alte pensii sunt pentru oportunități limitate, pierderea întreţinătorului, militari și familii­le acestora, pensie anticipată etc.