Mai multe instituții vor trebui să revizuiască structura organizatorică și statele de personal

  • 2 nov. 2017, 9:16
  • 817

Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională de Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția Navală și Agenția Națională de Asigurare a Calității vor trebui, în termen de două luni, să-și revizuiască structura organizatorică și statele de personal. Prevederea este inclusă într-un proiect de hotărâre, aprobat în ședința Guvernului.

Astfel, în fiecare dintre instituții vor trebui să se identifice sau, după caz, să fie creată o subdiviziune responsabilă de analiză și evaluare a riscurilor și de planificare a controalelor. La fel, aceste instituții vor trebui să asigure crearea consiliilor de soluționare a disputelor. În același timp, în structura Agenției Naționale de Transport Auto, Autorității Aeronautice Civile și Agenției Navale urmează să fie create subdiviziuni pentru siguranța ocupațională și pentru protecția consumatorului.

O altă prevedere este că, odată cu excluderea din competența Inspectoratului de Stat al Muncii a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și menținerea competențelor de control în domeniul relațiilor de muncă, trebuie să fie revizuit efectivul limită al instituției. Astfel, din 108 unități, 36 de unități de personal din contul funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă, se transmit proporțional, în următorul mod:

  • 10 unități – Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
  • 10 unități – Agenției pentru Supreveghere Tehnică;
  • 4 unități – Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Suprevegherea Pieței;
  • 4 unități – Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
  • 4 unități – Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
  • 4 unități – Agenției Naționale Transport Auto.

Mai mult, pentru a asigura restructurarea operativă a instituțiilor de control, imediat după  publicarea acestei hotărâri, conducătorul Inspectoratului de Stat al Muncii va anunța personalul despre reorganizarea instituției și, după caz, transferul în alte instituții.