″Linella” vrea să preia ″IMC Market″

  • 23 oct. 2019, 15:02
  • 1 353
  • 1

Rețeaua de magazine ″Linella″ intenționează să preia controlul asupra rețelei de magazine ″IMC Market″.

Consiliul Concurenței a anunțat că analizează notificarea depusă de către ”Modretail Group” SRL, ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Business Global Parc" SRL.

Întreprinderea "Moldretail Group" SRL activează ca rețeaua de magazine ″Linella″, iar întreprinderea ”Business Global Parc” SRL ca rețeaua de magazine ″IMC Market″. Ambele întreprinderi desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor, produselor din tutun, produselor nealimentare.

Pentru a stabili compatibilitatea concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă (Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1).