Institutul Naţional al Justiţiei nu a găsit suficienți candidați pentru a fi pregătiți să devină procurori. A rămas un loc liber

  • 9 oct. 2017, 11:53
  • 858

Criză de potențiali procurori. Institutul Naţional al Justiţiei (INJ)  nu a reușit să selecteze în acest an numărul planificat de candidați pentru cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror.

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei a aprobat listele candidaţilor, admişi pentru a fi înmatriculaţi la cursurile de formare iniţială pentru funcțiile de judecător și procuror, în perioada de studii octombrie 2017 – aprilie 2019.

Potrivit rezultatelor publicate, în acest an au fost admiși 25 de candidați pentru cursurile destinate viitorilor judecători. În același timp, INJ nu a reușit să selecteze numărul planificat de candidați pentru studiile de formare a procurorilor. Institutul a alocat în acest scop 20 de locuri, dar în urma examenelor au fost admise doar 19 persoane. Conform informațiilor oferite de INJ, ceilalți candidați au obținut note mai mici de 8, dar, potrivit Regulamentului, pot fi înmatriculați doar concurenții care obțin note mai mari de 8.

Candidaţii la funcţiile de judecător şi de procuror care s-au regăsit în liste urmează să se prezinte la Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii. În urma examinării medicale, li se va elibera certificatul medical privind starea sănătăţii şi concluziile privitor la corespunderea candidaţilor cu exigenţele pentru exercitarea funcţiei. Ulterior, actele vor fi prezentate Consiliului INJ.

Controlul se efectuează de către Comisia pentru verificarea stării de sănătate din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie. Actele se depun, cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa Comisiei, la secretariatul acesteia, desemnat prin ordinul directorului general al Dispensarului Republican de Narcologie. Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

  • cererea candidatului la funcţia de judecător sau procuror, privind verificarea stării de sănătate;
  • fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e);
  • concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală psihiatrică;
  • concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală narcologică;
  • concluzie despre starea sănătăţii de la medicul de familie, cardiolog, endocrinolog, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg.
  • Comisia va emite certificatul medical privind starea sănătăţii în termen de 10 zile de la data examinării dosarului.

Conform taxelor stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, cheltuielile pentru efectuarea examenelor medicale necesare vor fi acoperite de către solicitanţi.