Unii beneficiari ai ajutorului social vor fi obligați să muncească în interesul comunitar

  • 24 nov. 2017, 11:21
  • 726

Șomerii înregistrați la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și care fac parte din cadrul familiilor ce beneficiază de ajutor social, vor fi obligați să presteze, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, potrivit unor modificări legislative adoptate astăzi, în prima lectură, de Parlament, informează MOLDPRES.

Tipul lucrărilor, calcularea numărului de ore, evidenţa şi controlul activităţilor de interes comunitar urmează a fi stabilite de Guvern. Totodată, orele de prestare a activităţilor de interes comunitar se vor calcula proporţional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia, dar nu va depăşi 40 ore pe lună, fiind respectată durata normală a timpului de muncă şi normele de securitate şi sănătate în muncă.

Excepţie vor face familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de până la 30% (288 lei) din nivelul venitului lunar minim garantat (961 lei) sau şomerii din cadrul familiilor beneficiare care se află în una din situaţiile care nu permite antrenarea în activităţi de interes comunitar.

Pentru îndeplinirea activităților de interes comunitar primarul, viceprimarul sau pretorul va întocmi anual un plan de acțiuni de interes comunitar, va ține evidența persoanelor care efectuează aceste activități și a orelor prestate și va afișa lunar, la sediu, planul de acțiuni de interes local pe luna în curs, precum și situația activităților efectuate în lunile anterioare etc.

De asemenea, primarii vor mai fi obligați să transmită lunar către Direcția asistență socială și protecție a familiei lista persoanelor care au efectuat și care au refuzat efectuarea activităților de interes comunitar. 

În cadrul ședinței Legislativului, reprezentanții opoziției parlamentare s-au pronunțat împotriva proiectului și au cerut respingerea acestuia. Totodată, deputații au specificat că „există deficiențe privind repartizarea orelor de muncă și că prin această reglementare se va abuza de cetățenii din localități”.

De cealaltă parte, deputatul democrat, Valentina Buliga, a menționat că „documentul va avea drept impact socio-economic incluziunea socială a şomerilor beneficiari de ajutor social, concomitent, sporind valorificarea potenţialului uman și implicarea activă în viața comunității”.

Activităţi de interes comunitar se implementează pe larg în mai multe state, printre care România, Lituania, SUA.

Conform datelor colectate din Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” în medie, lunar, din numărul total de beneficiari de ajutor social, circa 3000 de familii au în componența lor cel puțin un membru șomer. Totodată, din aceste trei mii de familii, aproximativ 700 au valoarea ajutorului social stabilit până la 288 lei lunar.