Statutele sindicatelor și clauzele privind situații de forță majoră

  • 20 mai 2020, 10:11
  • 632

Trei întreprinderi, la care exis­tă organizații sindicale afiliate Sindicatului Lucrătorilor din Industria Constructoare de Au­tomobile și Mașini Agricole, activează în regim normal, la momentul actual, când în țară este instituită stare de urgență până la 15 mai. Boris Babici, președintele sindicatului respectiv, a relevat pentru „Vocea poporului” că e vorba de SA „Agro-mașina” din Chișinău, de SA „Fiting” din Ocnița și de „Moldagrotehnica” din Bălți.

Potrivit liderului sindical, pe teri­toriul SA „Tracom” din capitală sunt amplasate 41 de întreprinderi mici, iar în prezent, la aceste unități activea­ză doar agenți de pază și oameni de serviciu. Majoritatea întreprinderilor din domeniu sunt private și se află în situație de forță majoră.

Totodată, elevii Școlii profesionale nr. 9 din Chișinău desfășoară lecțiile teoretice la distanță, dar nu e vorba și de lecții practice, ceea ce înseamnă că învățământul dual, care se implemen­tează la această instituție și prevede 30 la sută teorie și 70 la sută – ore prac­tice, este pus sub semnul întrebării, în perioada de pandemie. Potrivit datelor sindicatului de branșă, la Școala profe­sională nr. 9 din capitală sunt încadrați în învățământul dual 15 elevi, viitori electricieni. În același timp, cei aproxi­mativ 90 de angajați ai școlii, inclusiv profesori și maiștri, și-au primit lefurile la timp.

„Conducerea sindicatului nostru a solicitat angajaților care sunt membri de sindicat să transfere salariul pentru o zi de muncă în contul Ministerului Finanțelor, deschis pentru combaterea infecției COVID-19. Angajații aparatu­lui sindicatului au transferat deja banii, pentru susținerea lucrătorilor medicali, care sunt în prima linie în luptă cu pan­demia”, a menționat Boris Babici.

Liderul sindical spune că infecția de coronavirus i-a dat peste cap mai mul­te planuri de activitate: „În 2019, am creat patru noi organizații sindicale primare, iar în anul curent intenționam înființarea altor cinci, dar, din păcate, situația din țară legată de pandemie nu ne-a permis, deocamdată, să ne transpunem planurile în viață. Ar fi bine ca statutele sindicatelor de ramu­ră să prevadă clauze privind situații de forță majoră”.

Cel de-al șaptelea Congres al sin­dicatului de ramură este programat pentru 2 septembrie anul curent, iar adunările de dare de seamă și alegeri au avut loc doar în câteva organizații sindicale primare. „Din cauza pande­miei, nu am reușit, deocamdată, să organizăm adunări de dare de seamă și alegeri la întreprinderile mari din Chișinău, Bălți și Ocnița”, a precizat Boris Babici.

În ceea ce privește salarizarea angajaților membri de sindicat, sursa citată a ținut să menționeze că în pre­zent nu există nici o plângere în acest sens. „În contul sindicatului de ramură au fost transferate cotizații sindicale de la mai multe întreprinderi unde există organizații care ne sunt afiliate, ceea ce dovedește că salariile au fost achitate la timp”. Liderul sindical este de păre­rea că, după situația de urgență, la în­treprinderile respective nu vor avea loc reduceri de cadre, întrucât acestea și așa duc lipsă de personal.

Boris Babici s-a referit și la aspecte privind dialogul social: „Problema e că în Republica Moldova miniștrii se schimbă des. În ultima jumătate de an, am avut patru miniștri ai Economiei. Înaintăm cerințe unui ministru, ca pes­te câteva luni să începem dialogul de la zero, cu alt ministru al Economiei. Multe dintre cerințele noastre ar fi fost deja satisfăcute, dacă nu s-ar fi făcut schimbări atât de frecvent”.

Sindicatul Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole întrunește circa 600 de mem­bri de sindicat, precum și 670 de elevi și circa 90 de angajați ai Școlii profe­sionale nr. 9 din Chișinău, profesori și maiștri. La sindicat sunt afiliate în total organizații de la 50 de întreprinderi.