Preocupare a OIM legată de riscurile infectării la locul de muncă

  • 12 mai 2020, 13:26
  • 511

Dacă, iniţial, reprezentanţii Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii anun­ţau că, în 2020, Ziua Mondială pen­tru Securitate și Sănătate la locul de muncă va avea ca temă violența și hărțuirea în lumea muncii, ulterior, aceasta a fost înlocuită pe fondul actualei crize globale.

Marcată deja sub sloganul „Opriți pan­demia: securitatea și sănătatea la locul de muncă pot salva vieți”, această zi interna­ţională abordează problema focarelor de boli infecţioase de la locul de muncă, cu accent pe COVID-19.

Conform reprezentanţilor OIM, scopul propus în acest context ţine de stimula­rea dialogului național tripartit în chesti­unea cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Acceptarea bunelor practici

OIM face uz de această ocazie şi pentru a contribui la creşterea nivelului de con­ştientizare de către factorii de decizie a nevoii de a accepta practicile de asigurare a securităţii la locurile de muncă și rolul pe care trebuie să-l joace serviciile de se­curitate și sănătate în muncă. Totodată, OIM se va concentra pe termen mediu şi lung asupra măsurilor de implementare a sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă şi a politicilor la nivel naţional şi de întreprindere.

Îngrijorarea creşte în legătură cu spo­rirea continuă a numărului de infectări cu noul coronavirus în unele regiuni ale lumii și cu posibilitatea de a menține ritmul de scădere în altele. Guvernele, angajatorii, salariaţii și organizațiile lor se confruntă cu provocări enorme, în timp ce încearcă să combată pandemia COVID-19 și să asi­gure siguranța și sănătatea în muncă.

Dincolo de criza imediată, există și în­grijorări cu privire la reluarea activității în aşa fel încât să nu fie zădărnicite progre­sele înregistrate până acum în stoparea răspândirii virusului, mai subliniază repre­zentanţii OIM.

Seminar transmis live pe internet

Cu prilejul Zilei Mondiale pentru Se­curitate și Sănătate la locul de muncă, pe 28 aprilie, la Geneva, a avut loc un we­binar (seminar transmis live pe internet). Scopul evenimentului în cauză a fost de a stimula dialogul privind importanța asi­gurării securității și sănătății în muncă nu doar în scopul protecţiei vieţii salariaţilor, ci și în cel de a oferi continuitate activității de afaceri.

În context, experți în materie de securi­tate şi sănătate în muncă de talie interna­ţională au prezentat opiniile comunității științifice, ale salariaţilor și ale angajato­rilor cu privire la: securitatea și sănăta­tea în muncă, dar şi măsurile de răspuns la pandemie, impactul COVID-19 asupra sănătății mintale în cazul diferitelor moda­lităţi de lucru, precum şi pregătirea pentru a reveni la muncă în baza unui scenariu axat pe controlul riscurilor.

De menţionat că, în anii trecuţi, CNSM organiza cu acest prilej acţiuni de come­morare a salariaţilor membri de sindicat decedaţi în accidente de muncă. În acest an, acţiunea respectivă nu a putut fi des­făşurată.

Flashmob sindical

Cu toate acestea, reprezentanţii Fe­deraţiei „Sindicons” au organizat, pe 27 aprilie, o acţiune de tip flashmob de­dicată prevenirii accidentelor și a bolilor profesionale. Aceştia au anunţat printr-o postare pe Facebook că „Sindicons” ono­rează memoria victimelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale și organizează acțiuni de sporire a gradu­lui de conştientizare şi de informare a salariaților de la întreprinderile din ramu­ra construcțiilor și industria materialelor de construcție.

Reprezentanţii „Sindicons” au atras atenţia lucrătorilor şi angajatorilor asupra faptului că trebuie să-şi schimbe mentali­tatea în ceea ce priveşte sănătatea şi se­curitatea lor în muncă.