Planifici să devii antreprenor? Ce trebuie să cunoști

 • 5 iul. 2018, 17:30
 • 756

Ținerea evidenței contabile, este reglementată de Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, precum și de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate. Reiterăm că, începând cu 1 ianuarie 2019, va intra în vigoare noua Lege a contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.

Persoanele fizice, ce practică activitate independentă, au obligația de a ține evidența vânzărilor și procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și să utilizeze MCC la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care țin evidența contabilă. Titularii de patente nu au obligația privind ținerea evidenței contabile și financiare.

Controalele fiscale

Pentru neonorarea obligațiilor fiscale, antreprenorul ar putea fi subiectul aplicării unor sancțiuni fiscale și contravenționale.

Tipurile de încălcări fiscale sunt prezentate în art. 253 - 2631 a Codului fiscal. De asemenea, o altă serie de încărcări se conțin în Codul Contravențional, în Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și Legea nr. 1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii mijloacelor bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacții economice externe.

Controlul fiscal cameral (la oficiul SFS sau organului de administrare fiscală) presupune:

 • Verificarea documentară;
 • Verificarea parțială;
 • Verificarea tematică;
 • Verificarea prin contrapunere.

Controlul fiscal la fața locului (locul aflării contribuabilului) presupune:

 • Verificarea faptică;
 • Verificarea documetară;
 • Verificarea totală;
 • Verificarea parțială;
 • Verificarea tematică;
 • Verificarea operativă;
 • Verificarea prin contrapunere.

Controlul fiscal se încheie cu întocmirea actului de control fiscal. Actul, este întocmit de funcționarul fiscal pe o blanchetă de strictă evidență în două exemplare., primul rămânând la Serviciul Fiscal de Stat, iar al doilea exemplar fiind înmânat contribuabilului.

În caz de dezacord la actul de control fiscal, sunteți obligat să prezentați în termen de până la 15 zile calendaristice de la data semnării actului de control, argumentarea dezacordului , anexând și documentele de rigoare. 

Pe final, amintim că Serviciul Fiscal de Stat promovează o politică de asistență și sprijin pentru contribuabilii începători, astfel încât, orice contribuabil, indiferent de rolul lui în viața socială și economică, să-și cunoască atât drepturile, cât și obligațiile și consecințele cu care ar putea să se confrunte în caz de nerespectare a legislației în vigoare.

Tot în acest context, SFS a lansat și aplică conformarea voluntară a contribuabililor prin prisma Programului privind conformarea voluntară a contribuabililor pe care îl puteți vizualiza accesând acest link.

Un instrument de popularizare a poziției oficiale a SFS, este Baza generalizată a practii fiscale, care poate fi accesată aici.

Serviciul Fiscal de Stat, menționează și despre importanța existenței fluxului constant de informații. Astfel, cele mai importate canale de comunicare sunt:

1. Pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat – www.sfs.md;
2. Centrul Unic de Apel al SFS – 080001525;
3. Portalul serviciilor fiscale electronice utile oricărui contribuabil – www.servicii.fisc.md;
4. Catalogul electronic al serviciilor publice prestate de autorități cetățenilor și mediului de afaceri – www.servicii.gov.md;

Totodată, Ghidul complet al contribuabilului începător, elaborat de SFS,  poate fi descărcat aici.

Echipa Contabilsef.md, de asemenea vă pune la dispoziție o serie de articole din practica contabilă și fiscală, astfel vă îndemnăm să vă abonați la serviciul Revista Electronică pentru a spori nivelul de cunoștințe și a putea fi mereu la curent cu toate noutățile fiscale și contabile.