Ce calităţi caută recrutorii la un manager şi cum le testează la interviul de angajare

  • 20 nov. 2017, 17:17
  • 1 074

Procesul de recrutare trebuie structurat şi derulat într-o manieră riguroasă, deoarece persoana ce urmează a fi selectată va purta practic responsabilitatea pentru calitatea şi siguranţa serviciilor / produselor oferite de către companie. 

În acest context, încă de la începutul procesului de recrutare este necesar să avem o viziune clară asupra profilului căutat.

Înainte de a începe procesul de headhunting trebuie să construim lista de trăsături de personalitate, abilităţi şi competenţe necesare bunei desfăşurări a activităţii de management şi adaptate organizaţiei în discuţie.

Criteriile de selecţie pentru un post de management sunt în general structurate pe anumite abilităţi cognitive, interpersonale.

1. Competenţele/ Abilităţile de conducere (leadership): Sunt de natură interpersonală şi sunt în mare reprezentate de:

- Abilităţi de organizare

- Stabilirea focusului: Capacitatea de a dezvolta şi de a comunica obiectivele organizaţionale în sprijinul strategiei şi misiunii companiei.

- Furnizarea de sprijin motivaţional: Capacitatea de a spori implicarea echipei

- Promovarea lucrului în echipă: Capacitatea şi dorinţa de a coopera cu alţii în cadrul unei echipe; capacitatea de a învăţa alte persoane să lucreze în echipă

- Supervizarea echipei

- Gestionarea conflictelor: Uneori pot apărea conflicte la locul de muncă. În cazul în care acest aspect nu este gestionat corespunzător poate duce la alterarea relaţiilor între oameni şi grupuri de oameni ajungându-se la efecte majore asupra culturii organizaţionale şi chiar a productivităţii

- Inteligenţa emoţională: Managerii trebuie să aibă competenţe de conducere în zone diferite pentru a influenţa în mod eficient comportamentele celorlalţi. Inteligenţa emoţională este o abilitate şi un semn de maturitate profesională

- Abilităţi de comunicare (scrisă şi orală) şi de ascultare

- Abilitatea de a delega într-o formă structurată

- Coaching: Capacitatea de a îi ajută pe ceilalţi să se dezvolte profesional

- Abilităţi de rezolvare a problemelor

- Motivarea echipei: Liderii trebuie să înţeleagă ce anume îi inspiră şi îi motivează pe cei aflaţi în subordinea lor. Există o gamă largă de modele motivaţionale ce pot fi încorporate în strategii pentru angajaţi.

2. Competenţele / Abilităţile de management: sunt în esenţă comportamente ce au natură administrativă şi sunt în general reprezentate de:

- Orientarea strategică şi către rezultat: Participă la dezvoltarea şi / sau comunică viziunea de business a companiei angrenând acţiunile ce duc la atingerea scopului strategic

- Acţionează în concordanţă cu obiectivele organizaţionale

- Managementul schimbării

- Inovaţie: Managerul are o abordare inovatoare în rezolvarea problemelor sau se angajează în implementarea schimbărilor organizaţionale şi a tehnologiilor - după caz - care duc la îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor companiei

 Managementul performanţei: Managerul oferă o direcţie clară şi îşi expune coerent aşteptările/ scopurile. Îi motivează pe ceilalţi în atingerea obiectivelor de performanţă. Evaluează activitatea persoanelor din subordine

- Managementul proceselor

- Planificarea şi managementul riscului: Persoanele ce ocupă posturi de conducere traduc direcţia în mijloace de acţiune. Planifică şi gestionează riscul. Iniţiază acţiuni orientate spre atingerea scopului şi crează strategii. Gestionează eficient resursele interne şi externe necesare realizării planului de afaceri

- Gândire analitică: Abordare logică, sistematică, secvenţială

- Abilităţi strategice şi de gestionare a timpului: Orientarea către client, luarea deciziilor, gestiunea resurselor, etc

- Skill-uri de negociere şi abilităţi analitice

- Gândire critică şi constructivă

- Etică profesională

- Capacitatea de a executa mai multe activităţi în acelaşi timp (multitasking)

- Managementul stresului: Capacitatea de a funcţiona eficient atunci când există presiuni şi de a îşi menţine autocontrolul.

3. Experienţa tehnică: Care sunt elementele ce alcătuiesc profilul tehnic al persoanei căutate

4. Enunţarea trăsăturilor de personalitate necesare pentru completarea profilului

Ce metode folosesc recrutorii pentru a verifica calităţile de manageri

Headuhunterii / Recruiterii utilizează în cadrul interviurilor mai multe metode cu scopul de a verifica existenţa acestor abilităţi sau competenţe:

- Interviurile structurarate, standardizate, bazate pe competenţe: Sunt numite adesea interviuri situaţionale sau comportamentale;

Headhunterii vor adresa candidaţilor o lista de întrebări axate pe experienţă de lucru şi întrebări cu privire la modul în care aceştia ar acţiona în situaţiile ipotetice prezentate. În general ,acest tip de evaluare este acompaniată şi de alte metode de intervievare pentru a obţine date valide.

Acestă metodă a fost concepută pentru a limita intervenţia subiectivismului în relaţia cu potenţialii candidaţi. Este recomandat să eliminăm aspectele ce nu ţin de cadrul de competenţă precum: prima impresie, impact emoţional, impact estetic, etc.

- Assessement Center (Centre de evaluare): Anumite agenţii de headhunting deţin astfel de centre unde potenţialii angajaţi pot fi solicitaţi să participle la diferite întâlniri în cadrul cărora se vor testa abilităţile şi competenţele prin expunerea la diferite situaţii.

Analiza se face în mod riguros, structurat şi în urma utilizării acestei metode de evaluare se pot obţine date cu un grad înalt de obiectivitate deoarece există mai mulţi evaluatori, iar pentru decizia finală vor fi luate în considerare opiniile tutror celor implicaţi în proces.

- Aplicarea bateriilor de teste psihologice: Pot fi incluse teste de personalitate, abilităţi cognitive, etc.

Prin utilizarea acestor metode diminuăm riscul de a alege o persoană care nu corespunde nevoilor companiei şi scădem totodată nivelul subiectivismului ce poate afecta procesul de recrutare.
 
De asemenea, se recomandă ca decizia de angajare să fie luată după consultarea tuturor persoanelor implicate în procesul de recrutare.