Guvernul va întreprinde măsuri de susținere a mediului de afaceri

  • 20 mar. 2020, 8:14
  • 744

Guvernul Republicii Moldova va aproba în câteva zile un proiect de lege ce prevede unele măsuri de susținere a mediului de afaceri, transmite MOLDPRES.

Potrivit Ministerului Finanțelor, va fi introdus moratoriu asupra tuturor controalelor de stat pe perioada stării de urgență. În această perioadă, se va suspenda controlul fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, precum și controlul privind respectarea normelor de protecţie a muncii.

Totodată, se propune anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019 pentru entitățile economice mijlocii și mari.

De asemenea, achitarea impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua până la data de 25 iunie 2020. În același timp, întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier), neplătitori de TVA, cu până la trei salariați,  precum și agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (regimul IVAO), vor declara și achita impozitul pe venit pentru anul 2019 până la 25 aprilie 2020.

Tot în perioada stării de urgență, termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgențe declarate, se va prelungi cu 30 de zile.

La fel, începând cu 1 mai 2020, va fi redusă cota TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA.

Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat va prelua întrebările agenților economici privind activitatea acestora pe perioada stării de urgență declarate (telefon: 080001525, tasta 1).

Parlamentul a aprobat marți, 17 martie, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 17 martie-15 mai 2020.