Guvernul a aprobat proiectul fondurilor facultative de pensii

  • 11 iun. 2020, 8:43
  • 805

Proiectul de lege ce stabilește cadrul legal privind constituirea și funcționarea fondurilor de pensii facultative în Republica Moldova a fost aprobat de Guvern. Documentul specifică cerințele față de organizarea și instituirea unei piețe interne pentru acumularea și oferirea de pensii facultative, pe baza economiilor capitalizate individuale, în condiții de siguranță și de tratament echitabil pentru participanți, transmite IPN.

Comisia Națională a Pieței Financiare, care a elaborat proiectul, menționează că sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoanelor în funcție de vârstă sau mărimea contribuției, iar aderarea la un fond de pensii facultativ este o opțiune individuală. Sistemul se va forma pe baza contribuțiilor voluntare ale salariaților sau angajatorilor. Fiecare participant va decide fondul de pensii la care va contribui, precum și mărimea contribuției, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond.

De asemenea, proiectul prevede un element nou menit să consolideze relația dintre angajat-angajator, materializat printr-un plan de pensii ocupaționale. Astfel, în timp ce fondurile de pensii facultative sunt axate în special pe componenta individuală de retail, fondurile de pensii ocupaționale se bazează pe componenta corporativă, fiind constituite la inițiativa angajatorului, care achită contribuțiile pentru angajații săi.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate pe acțiuni constituită exclusiv în scopuri de creare și administrare a fondurilor de pensii facultative sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar – societate de administrare fiduciară a investițiilor, asigurător sau reasigurător.

Proiectul de lege include reglementări în materie de supraveghere și intervenție din partea CNPF în scopul protejării intereselor participanților fondului de pensii. Astfel, în scopul limitării riscurilor și asigurării redresării situației financiare a fondului de pensii facultative, au fost stabilite măsuri de intervenție și sancționare. Ca o ultimă măsură este prevăzută administrarea specială, având drept scop, conservarea valorii activelor fondurilor de pensii și redresarea financiară a administratorului.

Documentul prevede constituirea Fondului de garantare a contribuțiilor în sistemul de pensii facultative reglementat și gestionat de CNPF, care va avea menirea să compenseze pierderile participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilității asigurării lor de către administratorii de fonduri.

Proiectul de lege urmează să fie examinat în Parlament.