Parlamentul a aprobat reducerea perioadei în care vor fi reexaminate pensiile pentru limita de vârstă

  • 9 dec. 2019, 16:56
  • 481

Perioada de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă în raport cu stagiul de cotizare cumulat după ce persoana a ieșit la pensie pentru limita de vârstă va fi revizuită eșalonat. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în plenul Parlamentului, în două lecturi.

Potrivit informațiilor publicate de Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului, proiectul propune ca procesul de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite până la 1 ianuarie 2019, să se finalizeze în anul 2022. Conform redacției în vigoare a legii, reexaminarea urmează să se încheie în 2027, transmite Bizlaw.

Autorii proiectului propun ca de la 1 iulie 2020 să fie reexaminate pensiile persoanelor ale căror stagiu de cotizare după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă va constitui mai mult de 15 ani, iar de la 1 ianuarie 2022 să se încheie reexaminarea pensiilor celor ai căror stagiu de cotizare va constitui de la 2 ani până la 5 ani.

”Propunerea respectivă se fundamentează pe respectarea principiului egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public – contribuabili şi beneficiari – un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege și principiul contributivității, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. Or, beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă, activând după stabilirea dreptului la pensie au continuat să achite contribuții de asigurări sociale, participând astfel la formarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, menționează autorii proiectului în nota informativă.

Potrivit datelor statistice oficiale, din numărul total de 700,6 mii beneficiari de pensii, 162,5 mii își continuă activitatea de muncă după stabilirea pensiei.

Inițiativa legislativă are prevăzute resurse financiare necesare în bugetul pentru anul 2020.