Cum a evoluat situația social-economică în Chișinău timp de un an: salarii mai mari, șomeri mai mulți

  • 8 sept. 2016, 17:29
  • 760

Locuitorii municipiului Chișinău au primit în prima jumătate a anului un salariu mediu de peste șase mii de lei, în creștere cu aproape 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin așa arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit instituției, situația social economică din Moldova a evoluat în modul următor:

Situaţia demografică în ianuarie - iunie 2016 a fost determinată de o creştere a nivelului natalităţii cu 5,2 la sută , iar o scădere s-a înregistrat la nivelul mortalităţii, nupţialităţii şi divorţialităţii respectiv cu 1,2 la sută , 10,2 la sută şi cu 10,5 la sută . În municipiu la fiecare 100 căsătorii au revenit 65,3 divorţuri.

Cîştigul salarial al unui lucrător din economia municipiului Chişinău în luna iunie 2016 a fost de 6064,1 lei, spor ind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 9,0 %, şi depăşind media pe ţară cu 17,3 %.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (inclusiv cei aflaţi la evidenţă la 01.01.201 6 ), a constituit 4622 persoane, majorându - se cu 8,3 la sută comparativ cu ianuarie - iunie 2015 . Numărul şomerilor aflaţi la evidenţă la finele lunii iunie a fost de 1502 persoane. Investiţiile din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de rapo rt au însumat 3593,6 mil. lei, m icş o rîndu - se cu 2 4 , 8 la sută faţă de ianuarie - iunie 2015 .

Lucrările de construcţii - montaj au constituit 1768,2 mil. lei, cu 1 9,5 la sută mai puţin decît în perioada similară din anul precedent. Sursa principală de finanţare a investiţiilor ( 76,7 % din total) a fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei.

Volumul lucrărilor în antrepriză executate cu mijloace proprii de către organizaţiile în antrepriză, a însumat 1618,3 mil. lei, micşorîndu - se cu 17,3 la su tă faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent. Volumul producţiei industriale pentru ianuarie - iunie 2016 a însumat 10183,6 milioane de lei în preţuri curente. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare sta tistică lunară au marcat o scăd ere de 4,6 % a volumului producţiei industriale.

Activitatea de producere a întreprinderilor cuprinse în cercetare statistică lunară, evaluată în preţurile medii ale anului precedent, a fost determinată preponderent de activitatea întreprinderilor din industria prelu crătoare, cărora le - au revenit 90,3 % din volumul total de producţie.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie - iunie 201 6 a însumat 758,3 mil. tone - km, cu 1,3 % mai m ic decît cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului prec edent.

Volumul mărfurilor transportate cu transportul auto de către întreprinderile de transport a constituit 1780,0 mii tone, micşorîndu - se cu 8,2 % comparativ cu ianuarie - iunie 2015. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 30,9 mil., majorîndu - se cu 2,3 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu troleibuzele , care circulă în municipiu au fost transportaţi 59,1 mil. pasageri, din ei cu plată 54,6 mil. ( 92,5 % din total).