Cine sunt judecătorii care vor să facă parte din noua componență CSM

  • 21 oct. 2019, 17:28
  • 620

Șase judecători și-au exprimat intenția de a obține un mandat în Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit Asociației Judecătorilor (AJM), în adresa CSM au parvenit solicitările a șase judecători care au semnat cereri pentru a candida la mandatul de membru al Consiliului, și anume:

- Aureliu Postică;

- Ion Chirtoacă;

- Nicolae Craiu;

- Dmitrii Fujenco;

- Alexandru Gheorghieș;

- Mariana Stratan.

Pe pagina AJM sunt publicate proiectele de intenții a fiecărui candidat, dar și programele de activitate care urmează a fi puse în aplicare, în eventualitatea exercitării mandatului de membru al CSM, transmite bizlaw.md

Amintim că, potrivit deciziilor Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor din 27 septembrie, noua componență a CSM urmează a fi aleasă în cadrul unei noi Adunări, programată pentru 25 octombrie. Asta după ce la Adunarea din 27 septembrie au fost revocați din funcții actualii membri ai Consiliului.

Potrivit legislației în vigoare Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din12 membri. În componenţa Consiliului intră judecători şi profesori de drept titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General, care sînt membri de drept.

Trei membri ai CSM din rîndul profesorilor de drept titulari, selectaţi în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma unui concurs public, se aleg de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

Şase membri din rîndul judecătorilor, inclusiv 2 membri supleanţi, sînt aleşi în CSM prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai CSM, judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi la adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.

Totodată, Ministerul Justiției a propus recent un proiect de modificare a componenței și modului de selectare a membrilor CSM. Proiectul propune o extindere a numărului de membri ai CSM de la 12 la 14. De asemenea, prevede ca de către Adunarea Generală a Judecătorilor să fie selectați membrii CSM-ului din rândul judecătorilor, după cum urmează:

- trei membri din rândul judecătorilor ce activează la nivelul de primă instanță, având în vedere că aceștia reprezintă un număr predominant în comparație cu numărul total din judecători;

- doi membri din rândul judecătorilor ce activează la nivelul instanței de apel (numărul acestora nu se schimbă);

- un membru din rândul judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ținând cont de faptul că numărul acestora este unul mult mai mic.