Entități, care trebuie să prezinte la Fisc până în data de 25 februarie

  • 19 feb. 2019, 14:58
  • 814
  • 2

Instituțiile financiare, notarii, dar și alte entități trebuie să prezinte la Fisc, până în data de 25 februarie, informații despre tranzacțiile înregistrate

Notarii, exectorii judecătorești, instituțiile financiare, companiile de turism, dar și alte entități sunt avertizate de Serviciul Fiscal de Stat că pe 25 februarie expiră termenul de prezentare a unor informații, pentru anul 2018.  Mai exact sunt vizate:

  - instituțiile financiare  – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;

  - companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;

  - companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;

  - deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

  - Banca Națională a Moldovei – informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;

  - notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială -  informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;

  - executorii judecătorești – informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

  - birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

  - persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

  - persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

  - societățile de plată – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  - societățile emitente de monedă electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  - furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA ”Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link.

Totodată, în scopul prezentării informației conform anexei nr.10 și nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018, accesul la SIA ”Colectarea Informației din Sursele Indirecte”, va fi asigurat în mod automatizat, pentru utilizatorii înregistrați cu rol de administrator și contabil-șef, fără necesitatea semnării unor acte suplimentare cu I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.