Durata muncii neremunerate a fost extinsă. Ce modificări au fost aprobate

  • 8 nov. 2017, 11:07
  • 745

Durata muncii neremunerate în folosul comunității a fost exinsă până la opt ore, la cererea sau cu acordul condamnatului. În ședința Guvernului au fost aprobate modificările propuse la Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată. Pentru minorii cu vârsta între 16 și 18 ani, programul zilnic prevăzut este între două și șapte ore, în timpul liber, după terminarea studiilor sau a serviciului de bază.

Potrivit documentului, munca neremunerată în folosul comunității reprezintă o pedeapsă penală, stabilită de instanţa de judecată pentru persoana care a săvârșit o infracțiune. Aceasta constă în antrenarea condamnatului individual sau în grup la muncă gratuită social-utilă, în afara serviciului de bază sau orelor de studii, fără a-i cauza suferințe fizice sau a-i leza demnitatea. Pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnați, munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea la muncă în timpul liber de ședințe, stabilite conform cerințelor regulamentelor militare.

Potrivit modificărilor propuse, munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la două la patru ore pe zi, în afara timpului activităţii de bază sau de studii. În cazul condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată până la opt ore pe zi. Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității de către minori este de la două la șapte ore pe zi, în timpul liber sau după finalizarea studiilor, sau a lucrului. În cazul în care persoanele condamnate sunt atrase la munci neremunerate în folosul comunității mai mult de 4 ore pe zi, organul de probațiune este obligat să stabilească o pauză de cel puțin 30 de minute în graficul de repartizare a orelor.

Munca neremunerată în folosul comunităţii nu va putea fi executată în timpul nopţii sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate, ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi.

La fel, Guvernul a aprobat și modificările propuse pentru aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei personalului organelor de probaţiune. Legitimațiile vor avea dimensiuni mai mici și vor conține codul personal al titularului.

Totodată, conform noilor prevederi, Inspectoratul Național de Probaţiune va adăuga în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice informații despre:

  • persoanelor bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a solicitat referatul presentințial de evaluare psihosocială a personalității;
  • minorilor liberaţi de răspunderea penală;
  • persoanelor liberate condiţionat de răspunderea penală;
  • persoanelor liberate de pedeapsa penală;
  • persoanelor eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţa postpenitenciară;
  • persoanelor condamnate sau sancționate la muncă neremunerată în folosul comunităţii, precum şi cele private de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o anumită activitate.

În prezent, munca neremunerată în folosul comunității se stabilește ca pedeapsă penală pe un termen de la 60 la 240 de ore, iar în calitate de sancțiune contravențională de la 10 la 60 de ore și este executată de la două la patru ore pe zi. La solicitare, condamnatul poate executa până la opt ore pe zi, dar nu mai mult.

Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii se execută la obiecte cu destinaţie socială de la locul de trai al condamnatului. Obiectele cu destinație socială sunt stabilite de Birourile de probațiune, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale.