O nouă hotărîre a Băncii Naționale a Moldovei privind politica monetară

  • 13 mai 2020, 11:50
  • 379

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină neschimbate valorile principalelor instrumente de politică monetară, transmite Noi.md. 

Potrivit Băncii Centrale, astfel este menținută rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,25 la sută anual. Totodată, rămîn neschimbate ratele de dobîndă la creditele și depozitele overnight de 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual. 

La același nivel rămîne norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă - 34,0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 21,0 la sută din baza de calcul. 

După cum a menționat Banca Națională, decizia a fost luată în vederea atingerii obiectivului de bază al BNM în condițiile incertitudinilor economice asociate pandemiei COVID-19. 

Ea a subliniat că la baza acestei hotărîri au stat evaluarea informațiilor macroeconomice disponibile din mediul intern și cel extern, la fel, asumările aferente noii runde de prognoză și perspectivele condițiilor economice interne. O nouă decizie importantă a BNM privind politica monetară! 

BNM menționează că, totodată, situația actuală denotă un grad sporit de incertitudine referitoare la amploarea crizei generate de COVID-19, recuperarea economică ulterioară și evoluția preturilor la materie primă și resurse energetice pe plan global. În același timp, condițiile meteorologice ar putea genera o recoltă modestă în anul 2020. 

Reprezentanții BNM au menționat că în prezent se atestă presiuni dezinflaționiste care se vor manifesta și în continuare, ceea ce a determinat orientarea măsurilor de politică monetară din ultima perioadă spre atenuarea consecințelor cauzate de pandemie și susținerea cerereii agregate. Actuala rată de bază este stimulativă și creează condiții pentru susținerea procesului de creditare. 

BNM a declarat că va monitoriza în continuare situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei și, de asemenea, reiterează că la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental - de asigurare a stabilității prețurilor - va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate al băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.