Facilitățile fiscale ale companiilor rezidente Moldova IT Park, extinse

  • 2 mar. 2020, 13:12
  • 1 009

Facilitățile fiscale oferite companiile rezidente parcurilor pentru tehnologia informației ar putea fi prelungite cu încă 5 ani, până la finele anului 2027.

Potrivit unui proiect promovat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, la finele anului 2021 expiră termenul prevăzut în legislaţie privind facilitățile acordate rezidenților primului parc IT - „Moldova IT Park” și acest fapt creează incertitudine pentru planificarea investiţiilor de către companiile IT rezidente ale acestuia, precum și atragerea potenţialilor investitori, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com

Facilităţi fiscale pentru 10 ani

În scopul extinderii garanţiilor legale si asigurării previzibilităţii mediului de afaceri pentru rezidenţii parcului IT, Ministerul Economiei propune ca aceste facilități să nu fie stabilite pentru un anumit termen, dar pe toată durata de existență a parcului, unde compania este rezidentă, adică pe 10 ani.

Drept argument sunt aduse rezultatele activităţii Moldova IT park în primii doi ani de activitate a atins cifra de 525 de companii rezidente active, în creştere cu  55,3% comparativ cu finele anului 2018. Dintre acestea, 223 companii - sunt companii nou-create.

"Acest lucru demonstrează că modelul fiscal dat a fost pe deplin acceptat de comunitatea IT şi contribuţia sa la dezvoltarea acestui gen de afaceri în ţara noastră este indiscutabilă. Mai mult ca atât, regimul fiscal special a permis oficializarea fără precedent a afacerilor din domeniu şi a mărit considerabil baza fiscală", susţine Ministerul Economiei.

Potrivit instituţiei, creşterea interesului din partea investitorilor străini s-a datorat ratei competitive de impozitare, nivelului ridicat de calificare a forţei de muncă, costurilor operaţionale favorabile şi simplităţii operării taxei unice, soldându-se cu 133 companii cu capital străin înregistrate în acest parc, originare din 32 ţări. 

Cel mai mare număr de companii cu capital străin sunt din SUA – 22, urmat de România – 15, Italia – 13, Marea Britanie – 12, Germania – 9 şi Franța – 8.

De asemenea, conform unei analize efectuate de către „J.E. Austin Associates, INC.” şi citate de autorii proiectului, crearea de noi companii cu capital străin a permis majorarea investiţiilor în active fixe, de la 100 milioane lei în anul 2016 la 489 milioane lei în 2018, datorită Legii privind Parcul IT.

Un alt efect al reducerii poverii fiscale, dar şi simplificării modului de administrare a afacerii este venitul anual al rezidenţilor activi ai Parcului, care la finele anului 2019 a atins cifra de 3,69 miliarde lei, ceea ce a depăşit cu 57% venitul real înregistrat în anul 2018. 

Suma impozitului unic calculat în baza cifrelor de afaceri declarate de companiile rezidente a constituit în 2019 - 258 milioane lei, în creştere cu 52% faţă de anul 2018. Totodată, creşte şi suma altor taxe achitate de rezidenţi (TVA, impozit din dividende etc.), care pe parcursul anului 2018 au constituit 165 milioane lei, iar pentru 2019 va constitui aproximativ 250 milioane lei. Astfel, se constată creşterea bazei fiscale şi compensarea impactului de la reducerea poverii fiscale.

Salariul mediu în anul 2019 a constituit 29.766 lei

Totodată, MEI susţine că legea are un impact asupra consumului personal şi TVA. Astfel fiscalitatea favorabilă a redus fenomenul “salariilor în plic” şi a permis, către decembrie 2018, doar prin fondul de salarizare a companiilor rezidente, ca circa 180 milioane lei/lunar să fie formalizaţi ca salarii şi disponibili pentru consum, stimulând alte sectoare ale economiei naţionale (retail, banking, construcţii, alte servicii), aducând beneficii economice indirecte pentru întreaga economie naţională.

Pe de altă parte, salarizarea competitivă şi motivantă a contribuit substanţial la menţinerea în ţară şi includerea în activităţi economice a profesioniştilor IT de înaltă calificare, respectiv combaterea procesului de migraţie a populaţiei tinere, apte de muncă. 

Rezidenţii „Moldova IT Park” au înregistrat către finele anului 2019 un număr total de 9.716 angajaţi, demonstrând o creştere cu 44,18% comparativ cu finele anului 2018, majoritatea fiind ingineri, iar salariul mediu înregistrat în anul 2019 constituie 29.766 lei, în creştere cu 21,93%, faţă de anului 2018. 

Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea „Moldova IT park” are un impact pozitiv şi contribuie indiscutabil la creşterea industriei IT, crearea unui mediu concurenţial pentru industria IT din Republica Moldova, atragerea şi reţinerea în ţară a specialiştilor calificaţi şi a companiilor inovative străine. 

Potrivit legislației în vigoare, rezidenții parcurilor IT beneficiază de următoarele stimulente:

- impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în mărime de 7% din venitul din vânzări, care include următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în  Moldova, datorate de rezidenţii parcurilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Celelalte impozite şi taxe vor fi achitate de rezidenţii parcurilor în modul general stabilit;

- alocaţii financiare, obţinute prin concurs în cadrul unor programe de stat;

- posibilitatea de a beneficia de mijloacele financiare din fondurile de risc, create cu implicarea Guvernului;

- alte facilităţi fiscale şi vamale prevăzute de legislaţia fiscală şi vamală.