Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Economist coordonator responsabil de rezoluție bancară

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară: - Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; - Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare ; - Monitorizarea procesului de lichidare silită a băncilor; - Alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova; - Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoașterea fluentă a limbii române și a limbii engleze; - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. - Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Experiența profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj; Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit). Principalele atribuții: - Evaluează planurile de redresare în scopul identificării acelor măsuri ce pot avea impact negativ asupra posibilității de soluționare a băncii şi face recomandări referitoare la aceste aspecte ale structurii care exercită funcția de supraveghere; - Elaborează, reevaluează și actualizează planurile de rezoluție; - Examinează informația periodică privind starea financiară a băncilor în proces de lichidare și mersul procesului de lichidare; - Examinează cererile lichidatorilor băncilor în proces de lichidare privind vânzarea şi/sau predarea parțială a activelor băncii şi predarea parțială a obligațiilor băncii către alte bănci. Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie recomandată: - Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016; - Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014; - Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995; - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011; - Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997 Termen-limită: - 28 februarie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.