Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Anunțuri de angajare

Scopul și atribuțiile postului: - Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. - Acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţion

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calif

 • Experiență 3-5 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele: - Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; - Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a bănci

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Atribuția de bază a secției: - Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației Obiectivele postului: - Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar va con

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Obiectivele postului: Economistul principal produce indicatorii aferenți comerțului exterior cu mărfuri, gestionează baza de date respectivă și elaborează selecții prin interpelări directe la bazele de date. Cerințe minime obligatorii: 1. Studii economic

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii față de candidați: 1) Studii şi calificări: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice); - Experiența de lucru în statistică, economie

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe î

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar - Cu

 • Experiență 2-3 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puți

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time