Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Anunțuri de angajare

Obiectivele postului: - implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM; - exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată. Cerințe minime obligat

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Scopul general al postului: 1. Realizarea obiectivelor direcției cu privire la aprovizionare și servicii sociale a angajaților BNM. 2. Expertul consultant realizează atribuţiile sale în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionării cu bunuri, servicii și l

 • Experiență 2-3 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de b

 • Experiență Fără experiență
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Expert principal (control pe teren și din oficiu) al Direcţiei supravegherea sistemelor de plăţi Anunț repetat Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele: - Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; - Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a bănci

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: - Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activităţii băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerinţelor le

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Atribuțiile de bază ale secției: Elaborarea indicatorilor contului financiar al Balanței de plăți(parțial)(CF al BP) și elaborarea indicatorilor Poziției investiționale internaționale(PII) a statului, precum și anexelor analitice la ea. Obiectivele postu

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe în

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a guvernanței interne și a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și co

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica cali

 • Experiență Fără experiență
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Atribuțiile secției: - Reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executar

 • Experiență Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time