Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Anunțuri de angajare

Scopul funcției: - examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului; - acordarea consultanței necesare pentru remode

 • Stagiul de muncă 3-5 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: 1. licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari; 2. reglementarea: activităţii prestatorilor de serv

 • Stagiul de muncă Fără experiență
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar va con

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Post vacant: Expert consultant pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei reglementarea, licenţierea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi Cerințe minime obligatorii: 1.Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau

 • Stagiul de muncă 3-5 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - econ

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar; - Cun

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe față de candidați: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar; - Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an; - Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avan

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe în

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time

Jurisconsult principal (perioadă determinată) domeniul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Cerințe minime pentru candidați: 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală

 • Stagiul de muncă Până la 2 ani
 • Învățământul Superioare
 • Orarul de lucru Full time