Expert principal responsabil de organizare gestiune riscuri operaționale

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум, Анг
языки

Scopul postului - Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri. Principalele atribuții 1. Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor operaționale în activitatea BNM, prin participarea la: - dezvoltarea cadrului intern metodologic de gestiune a riscurilor operaționale aferente proceselor de activitate ale BNM; - organizarea și participarea la ședințele subdiviziunilor de autoevaluare a riscurilor operaționale pe procese: identificarea, evaluarea, definirea procedurilor de control pentru gestiunea riscurilor identificate; - acordarea suportului metodologic subdiviziunilor BNM aferent procesului de gestiune a riscurilor operaționale; - coordonarea matricelor/fișelor de risc operațional la nivel de procese BNM; - formarea și administrarea matricei generale a riscurilor operaționale ale BNM, - elaborarea și administrarea profilului de risc operațional al băncii; - raportarea consolidată la nivel de bancă aferent gestiunii riscurilor operaționale; - dezvoltarea și administrarea mecanismului de gestiune integrată a riscurilor; - dezvoltarea cadrului integrat aferent sistemului de control intern al BNM; - scanarea (evaluarea) riscului și a sistemului de control intern la nivel BNM; - monitorizarea continuă a incidentelor produse în BNM, cu evaluarea necesității de consolidare a sistemului de gestiune a riscurilor operaționale aferente; 2. Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune riscuri, sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM; 3. Îndeplinește sarcini ce țin de colaborarea cu instituțiile internaționale de profil; 4. Efectuează transferul de cunoștințe către salariații responsabili din alte subdiviziuni. Cerinţe faţă de candidaţi - Studii superioare în domeniu economic sau administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență în domeniul economic sau administrativ nu mai puțin de 1 an (experienţa în domeniul financiar-bancar va constitui un avantaj); - Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, cunoașterea standardelor și/sau bunelor practici va fi considerată un avantaj; - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; - Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze. Abilități - organizatorice, de planificare, negociere, comunicare eficientă, lucru în echipă; - gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; - gândire procesuală și globală; - capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; - capacitatea de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor. Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, de echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Termen-limită 30 noiembrie 2020. Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie recomandată - Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei; - Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern; - Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a). În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul strategie, organizare și resurse umane