Hamal (R-nul Criuleni, s.Dubăsarii-Vechi)

Нет опыта работы
Стаж работы
Полный день
График работы
Без образования
Образование
Молдова
Страна

Renumita companie autohtonă de producere și comercializare a cărnurilor și mezelurilor Combinatul de Carne Nivali-Prod S.R.L angajează în cadrul Departamentului de producere : HAMAL Descrierea postului/sarcini: - Asigură încărcarea și descărcarea mărfurilor; - Acordă suport personalului din cadrul companiei cu privire la încărcarea, mutarea și amenajarea spațiului de producere conform destinației acestuia; - Manipularea mărfurilor la plasarea acestora în cadrul depozitului; - Alte operațiuni și sarcini la indicația directorului de producție. Cerințe față de candidat: - Studii medii speciale; - Lipsa viciilor, disciplină, acuratețe, responsabilitate, perseverență, capacitate de planificare și îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți; Oferta: - Program de lucru: Luni-Vineri de la 8:30-17:30; - Loc de muncă:R-nul Criuleni, s.Dubăsarii-Vechi; - Angajare și condiții sociale conform prevederilor legislative relevante; - Posibilitate de promovare în carieră; - Nivelul salarizării adecvat cerințelor postului; Persoanele care corespund cerințelor prezentei oferte, sunt rugate să ne contacteze la nr. de telefon: 068686530. Combinatul de Carne "Nivali-Prod"S.R.L are statut de operator al datelor cu caracter personal, înregistrat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub nr.0001633-002, în temeiul prevederilor Legii RM nr.133 din din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. În temeiul prevederilor Legii menționate, candidații expediind CV-urile, scrisorile de intenție, scrisorile de recomandare, sau alte acte prin care se manifestă voința de a se angaja în cadrul Combinatul de Carne "Nivali-Prod"S.R.L își exprimă consimțământul ca Combinatul de Carne "Nivali-Prod"S.R.L să prelucreze datele primite în scopul analizei candidatului pentru poziția solicitată. În temeiul celor menționate Combinatul de Carne "Nivali-Prod"S.R.L garantează confidențialitatea datelor primite, conform prevederilor legislative de rigoare.

pегион Молдова Дубоссары Окраина