Economist coordonator (durată determinată) responsabil de analiză și supraveghere macroprudențială

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom, Eng
limba

Obiectivele direcției: - asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice la adresa stabilității - sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor Băncii Naționale - asigurarea elaborării unor analize complexe, care vor constitui un suport pentru luarea deciziilor de politică macroprudențială; - înaintarea propunerilor de atenuare a efectelor riscurilor sistemice identificate și a unor posibile soluții de acțiune în situații de incertitudine inclusiv de tipul recomandărilor și avertizărilor pentru componentele aflate sub controlul direct sau în sfera competențelor BNM. Scopul postului: - Analiza sistemului financiar, ai indicatorilor solidității financiare, a nivelurilor de risc în activitatea băncilor precum și elaborarea metodelor de identificare a instabilităților caracteristice sistemului financiar cu scopul de asigurare a stabilității financiare. Cerințe minime obligatorii: - Studii universitare în domeniul economic, statistic sau matematici aplicate cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară și stabilitate financiară din Republica Moldova; - Cunoștințe de bază în domeniile: teoria economică, teoria statistică, econometrie; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoștințe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de supravegherea bancară; - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. - Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar; - Experiență în realizarea de analize macroeconomice și/sau financiare; - Cunoașterea cadrului macroprudential internațional; - Cunoștințe de utilizare a unor pachete de programe statistice (EViews, R, Stata etc.) sau programe de calcul numeric (Matlab). Competente comportamentale: - Abilități de analiză și cercetare; - Gândire conceptuală; - Orientare către performanță; - Spirit de creativitate și inițiativă; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională. Principalele atribuții: - Participă la elaborarea studiilor și metodologiilor întru monitorizarea stabilității financiare a sectorului bancar; - Participă la identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor sistemice provenind din alte sectoare ale economiei; - Analizează evoluția principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar pentru identificarea potențialelor surse de risc sistemic; - Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare; - Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor. Termen-limită: 1 iunie 2021. Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie: - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea privind activitatea băncilor, nr.202 din 06 octombrie 2017; - Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr.209 din 12.10.2018; - Banca Centrală Europeană – Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale; - Comitetul European pentru Risc Sistemic – Misiune și Recomandări; - Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursulu

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane