Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Expert principal responsabil de notificare a angajamentelor externe

Până la 2 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rus, Rom, Eng
limba

Obiectivele postului: Desfășurarea activităților aferente procesului de notificare a angajamentelor externe la BNM. Cerințe minime obligatorii: 1. Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 2. Experiență de minim 1 an în domeniul financiar/ bancar/ juridic (în special în domeniul de creditare); 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel; 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, și a limbii engleze și ruse – citire și înțelegere (în special a terminologiei aferente domeniului de creditare); 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă; 6. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: 1. Cunoașterea legislației bancare, în special Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin HCA al BNM nr. 12/2020; 2. Cunoașterea altor acte normative aferente domeniului de creditare și reglementare valutară; 3. Cunoaștere unor limbi moderne (altele decât engleza). Principalele atribuții funcționale: 1. examinare adresărilor rezidenților în cadrul procesului de notificare a angajamentelor externe, parvenite la BNM – pe suport hârtie și în format electronic; 2. înregistrarea în sistemul informațional specializat al BNM (DMFAS) a notificațiilor luate la evidență de BNM; 3. procesarea și înregistrarea în sistemul informațional specializat al BNM (DMFAS) a rapoartelor periodice aferente notificațiilor eliberate de BNM; 4. acordarea suportului și consultațiilor necesare rezidenților în procesul de notificare și raportare aferent angajamentelor externe private; 5. participarea la modernizarea cadrului normativ aferent domeniului de notificarea a angajamentelor externe; 6. alte activități aferente procesului de notificare/raportare a angajamentelor externe. Termenul pentru depunerea CV-urilor va fi: 18 iulie 2021. Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective. Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie recomandată: 1. Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (http://bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-reglementarea-valutara-cu-modificarile-conform); 2. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.12 din 24.01.2020 (https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-notificarea-angajamentelor-externe-aprobata-prin-hotararea-comitetului) 3. Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995); 4. Ghid privind utilizarea portalului WEB al BNM în vederea notificării în formă electronică a angajamentelor externe și raportării tranzacțiilor aferente acestor angajamente (https://crm.bnm.md/1048/07_Ghid%20utilizator%20-%20Modul%20notificare%20angajamente%20externe.pdf )

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.