Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domeniul raportării

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom, Eng
limba

Atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică: - Gestionarea curentă a procesului de raportare de către entitățile raportoare către BNM, și gestionarea și dezvoltarea continuă a cadrului normativ aferente procesului de raportare către BNM Obiectivul postului: - Participarea la procesul de elaborare și actualizare a actelor normative BNM aferente domeniului de raportare. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul finanțelor, economic, statistic sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, lucrul cu actele normative (elaborare, coordonare, avizare); - Cunoștințe generale ale legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM; - Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea cel puțin medie a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point; - Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel – citire și înțelegere, în special a actelor normative; - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă; - Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil. - Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - Cunoașterea legislației bancare, în special aferent domeniului de raportare către BNM; - Cunoștințe generale aferente cadrelor de reglementare aplicabile în UE, în special FINREP, COREP; - Cunoașterea cadrului normativ aferent procesului de elaborare acte normative, în special Legea nr. 100/2017 privind actele normative. Principalele atribuții: - Participarea la elaborarea și actualizarea actelor normative BNM aferente domeniului de raportare; - Urmărirea continuă a dezvoltării cadrului normativ aferent domeniului de raportare UE; - Conlucrarea cu subdiviziunile BNM și entitățile raportoare în procesul de elaborare și coordonare proiectelor actelor normative aferente domeniului de raportare către BNM. Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie recomandată: - Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; - Legea nr. 100/2017 privind actele normative; - Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr. 132 din 17.07.2008; - [Opțional] Alte instrucțiuni ale BNM aferente procesului de raportare, compartimentul Raportări Termen-limită: 31 ianuarie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.