Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Asistent(ă) medical(ă)

3-5 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom
limba

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului:  Asigurarea asistenței medicale comprehensive pentru ambele sexe si pentru toate vârstele. Furnizarea metodelor de îngrijiri de sănătate, desfăşurarea activităţilor curative în funcţie de competenţa sa, promovarea modului sănătos de viaţă   Obiectivele postului:  - Respectarea termenelor în realizarea serviciilor; - Prestarea asistenței medicale primare de calitate; - Capacitatea de a lucra singur, fără supervizare în procesul de utilizare a resurselor BNM.   Cerințe minime obligatorii: 1. Studii medii medicale; Existenţa certificatului medical 2. Experienţă de minim 3 ani în functie de Asistent/ă Medical/ă; 3. Cunoştinţe ale sau în norme sanitare si legislaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii; 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel  şi cunoaşterea medie a a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române; 6. Alte abilități și atitudini:- .   Principalele atribuții funcţionale: 1.     Efectuarea controlului medical al salariaţilor la solicitarea acestora; 2.     Supravegherea respectării normelor de igienă a muncii; 3.     Acordarea primului ajutor medical în caz de adresare a angajaţilor şi chemarea la necesitate a Asistenţei medicale urgente; 4.     Acordarea sfaturilor medicale în caz de adresare a angajaţilor; 5.     Acordarea angajaţilor servicii medicale ce corespund calificării profesionale; 6.     Cunoaşterea şi respectarea regulilor aseptice şi antiseptice în conformitate cu actele normative în vigoare; 7.     Acordarea consultaţiilor medicale pentru tratamentul preventiv sau curativ; 8.     Evidenţa serviciilor medicale acordate, medicamentelor eliberate într–un registru special. Informarea lunară a şefului direcţiei despre lucrul executat şi despre cazurile excepţionale; Public Informaţie Publică – Document creat în cadrul BNM. 9.     Întocmirea listei medicamentelor necesare pentru procurarea lor; 10.  Perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor, introducerea de noi forme de lucru; 11.  Efectuează colectarea probelor la bucatele pregătite la cantina BNM; 12.  Verifică cu ajutorul dispozitivului digital pentru controlul și aprecierea mineralizării apei la dozatoarele de apă din sediul BNM; 13.  Efectuează controlul menţinerii curăţeniei de către persoanele responsabile în sediul BNM; 14.  La necesitate participă la efectuarea lucrărilor ce ţin de activitatea punctului medical; 15.  În caz de necesitate executa alte lucrări necesare în conformitate cu dispoziţiile şefului direcției și directorului departamentului ce ţin de activitatea Departamentului Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 12.01.2021 Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.   Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.   Bibliografie: 1.       Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.