Companie Privata

Compania se ocupa cu prelucrarea informatiei si adaugarea intr-o baza de date. Nu este piramida.