Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Director general al Societății pe acțiuni RED NORD

3-5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна

Consiliul S.A. ,,RED-Nord, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,RED-Nord. Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. RED-Nord va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. RED-Nord, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, cu nr. 14 din 23.09.2019. Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://rednord.md/. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 05 noiembrie 2019 ora16:00. Locul depunerii documentelor: Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. RED-Nord, vor fi depuse la sediul societății: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357. Persoana de contact: secretarul consiliului, Maxim Negru, +373 680 84 982; maxim.negru@rednord.md

pегион Молдова Бельцы мун.