Societatea pe acțiuni ”Pietriș”

cont@pietris.md

Genul de activitate a S.A.”Pietriș” - extragerea substanțelor minerale utile; exploatează zăcămîntul de calcar ”Ghidighici”: or.Vatra, str.Feroviarilor, 4, mun.Chișinău. S.A.”Pietriș” este un contribuabil mare,fiind recunoscut în repetate rînduri ca cel mai bun contribuabil al anului.