Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Specialist Securitatea și Sănătatea în Muncă

2-3 года
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рус, Рум
языки

Ne dezvoltăm, suntem în creștere continuă, de aceea căutăm colegi la funcția de: Specialist Securitatea și Sănătatea în Muncă Cerințe: - Studii superioare tehnice; - Experiența intr-o pozitie similară de minim 2-3 ani; - Cursuri de instruire nivelul II, în domeniul securității și sănătății în muncă; - Cunoașterea limbilor română și rusă; - Cunoaşterea prevederilor legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii muncii ș.a.; - Aptitudini de lucru la calculator (Microsoft Office, Internet, Outlook, etc.); - Abilități de organizare, control, comunicare, lucru in echipă, autodisciplină, rezistența la stress; Responsabilităţi: - Elaborează, îndeplinește, monitorizează și actualizează planul de prevenire si protecție, compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice si de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; - Verificarea aplicării normelor de securitate și sănătate în muncă și a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție de către toți lucrătorii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului; - Organizarea și amenajarea punctelor de prim-ajutor din interiorul întregii înreprinderi, completarea truselor medicale; - Asigură identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea lucrătorilor; - Cercetarea accidentelor de muncă la intreprindere si implementează măsuri de eliminare a comportamentelor periculoase; - Efectuează controale la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc; - Elaborează regulamente, planuri si alte acte normative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM și le actualizează periodic după necesitate; - Efectuarea instruirii introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajarea personalului, informează despre factorii de risc; - Intocmirea si/sau completarea fiselor personale de instruire in domeniul securitătii și sănătății în muncă pentru toți angajații; - Monitorizarea efectuării la timp şi corect a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă si periodic, a personalului angajat, de către conducătorii locurilor de muncă; - Elaborarea şi/sau perfectarea pachetului de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă necesare în procesul de activitate: Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile, conform statelor de personal, inclusiv pentru instrumente, utilaje, obiecte, folosite de lucrători; Nu ezita! Aplică la job@linella.md Noi ne rezervăm dreptul de a contacta, doar persoanele care corespund cerințelor menționate în aviz.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Linella

Linella

Linella – национальная сеть супермаркетов на территории Молдовы. Наша компания постоянно растёт и развивается, каждый год мы открываем новые магазины.