Dispecer superior Centrul Monitorizare

До 2-х лет
Стаж работы
Посменный
График работы
Среднее специальное
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рус, Рум
языки

I. Angajarea personalului se face prin: -Asigurarea selectării persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare pentru executarea serviciului de pază. -Asigurarea măsurilor necesare de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta şi exercită atribuţiile de serviciu. -Asigurarea echipării personalului de pază și tehnic cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii. -Asigurarea respectării legislaţiei muncii, îndeosebi în partea ce ţine de protecţia muncii, normarea muncii şi salarizarea angajaţilor. -Asigurarea apărării intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare. II. Condiţii sociale. Motivarea profesională a salariaţilor se realizează cu ajutorul unui sistem de recompense, garanţii şi beneficii bine determinate şi oferite de administraţie în cooperare cu organizaţia sindicală. Astfel, ÎS Servicii Pază a MAI oferă diverse programe de protecţie, servicii şi stimulente salariaţilor săi şi anume: - Contract individual de muncă garantat - Stagiu de muncă legal şi cotizare garantată pentru pensie - Salariu achitat la timp - Concedii anuale, medicale şi sociale garantate - Concedii pentru studii plătite în condiţii legale - Concedii fără plată - Pauză de masă - Sărbători legale - Prime - Sporuri la salariu - Ajutor material anual - Echipament de serviciu - Mijloace de protecţie - Mijloace speciale - Asigurări medicale gratuite - Asigurări de accidente - Prime de pensionare, - Activităţi culturale corporative, - Promovarea modului sănătos de viaţă, - Activităţi sportive, etc. III. La angajare candidatul prezintă următoarele acte: - buletinul de identitate; - documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; - diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială din care să rezulte că are studiile şi calificarea cerută pentru funcţia ce urmează a o exercita; - certificatul medical de aptitudine pentru prestarea muncii respective; - cazierul judiciar; - certificate medicale specifice de la medical narcolog şi psihiatru; - copia carnetului de pensionar (după caz); - copia adeverinţei de participant la evenimente militare, beneficiari de înlesniri sociale (după caz); - copia actelor stării civile (certificatului de naştere, căsătorie, divorţ, de naştere a copiilor). Stimaţi cetăţeni, - Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru angajare la serviciu în Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI - Noi suntem cei mai aproape de interesele Dumneavoastră! - Filialele noastre le puteţi găsi în orice municipiu şi centru raional. Контактное лицо: Î.S. Servicii Pază a MAI Email: secretariat@serviciipaza.md

pегион Молдова Кишинёв мун. Центр

Î.S. Servicii Pază a MAI

Î.S. Servicii Pază a MAI

Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne este o instituţie lider pe piaţa serviciilor de pază şi securitate din Republica Moldova. Instituţia posedă o experienţă bogată, include înalte performanţe profesionale şi tehnologice acumulate pe parcursul a 68 ani.

Î.S. Servicii Pază a MAI