Bioinginer în cadrul secția achiziții dispozitive medicale

Нет опыта работы
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рус, Рум
языки

Descrierea postului: Asigurarea serviciilor de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale și participarea la procedurile de achiziții publice centralizate. Responsabilități: - Efectuarea achizițiilor centralizate de dispozitive medicale pentru IMSP. - Participarea la elaborarea documentelor de licitație și altor documente de atragere a ofertelor; - Participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor înaintând propuneri de rigoare; - Expedierea către Agenția achiziții publice a documentelor de licitație și invitației de participare în vederea publicării avizului în buletinul achizițiilor publice (licitații electronice); - Aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul achizițiilor de dispozitive medicale; - Evaluarea caracteristicilor tehnice a dispozitivelor medicale oferite de participanții la licitație; - Monitorizarea procesului de aprovizionare și dotare cu dispozitive medicale și realizarea programelor naționale; - Monitorizarea și verificarea rezultatelor privind achizițiile centralizate de dispozitive medicale; - Verificarea contractelor de achiziții centralizate, încheiate în urma desfășurării licitațiilor publice. - Coordonarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul licitațiilor desfășurate de CAPCS și prezentarea în mod centralizat Agenției Achiziții Publice spre înregistrare, cu returnarea către părțile contractante; - Corespondența cu IMSP. Cerințe: - Studii superioare tehnice – specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale; - Experiență în domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj; - Cunoașterea legislației în domeniul dispozitivelor medicale și achizițiilor publice; - Cunoștințe elementare în domeniul Managementului Calității, cât și a prevederilor standardelor ISO, Certificatelor CE, SM și Declarațiilor de conformitate CE; - Cunoștințe avansate de operare la calculator: Excel, Word; Outlook; - Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză; - Atitudine pozitivă, profesionalism, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă. _________________________________________ Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poză și indicarea postului la adresa de e-mail: office@capcs.md. Doar candidații selectați vor fi contactați.

pегион Молдова Кишинёв мун.

CAPCS