Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Bioinginer în cadrul secția achiziții dispozitive medicale

Нет опыта работы
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рус, Рум
языки

Descrierea postului: Asigurarea serviciilor de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale și participarea la procedurile de achiziții publice centralizate. Responsabilități: - Efectuarea achizițiilor centralizate de dispozitive medicale pentru IMSP. - Participarea la elaborarea documentelor de licitație și altor documente de atragere a ofertelor; - Participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor înaintând propuneri de rigoare; - Expedierea către Agenția achiziții publice a documentelor de licitație și invitației de participare în vederea publicării avizului în buletinul achizițiilor publice (licitații electronice); - Aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul achizițiilor de dispozitive medicale; - Evaluarea caracteristicilor tehnice a dispozitivelor medicale oferite de participanții la licitație; - Monitorizarea procesului de aprovizionare și dotare cu dispozitive medicale și realizarea programelor naționale; - Monitorizarea și verificarea rezultatelor privind achizițiile centralizate de dispozitive medicale; - Verificarea contractelor de achiziții centralizate, încheiate în urma desfășurării licitațiilor publice. - Coordonarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul licitațiilor desfășurate de CAPCS și prezentarea în mod centralizat Agenției Achiziții Publice spre înregistrare, cu returnarea către părțile contractante; - Corespondența cu IMSP. Cerințe: - Studii superioare tehnice – specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale; - Experiență în domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj; - Cunoașterea legislației în domeniul dispozitivelor medicale și achizițiilor publice; - Cunoștințe elementare în domeniul Managementului Calității, cât și a prevederilor standardelor ISO, Certificatelor CE, SM și Declarațiilor de conformitate CE; - Cunoștințe avansate de operare la calculator: Excel, Word; Outlook; - Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză; - Atitudine pozitivă, profesionalism, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă. _________________________________________ Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poză și indicarea postului la adresa de e-mail: office@capcs.md. Doar candidații selectați vor fi contactați.

pегион Молдова Кишинёв мун.