Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Manager pe Calitate

Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Moldova
Țară
Rus, Rom, Eng
limba

Compania Milray MC e in cautarea persoanei - Manager pe Calitate Atribuţii de serviciu: - asigurarea conducerii operative, planificarea și execuția întregii activități de managementul calității în cadrul organizației; - analizarea cerințelor de asigurare a calității, conform standardelor ISO și altor regulamente din domeniu; - coordonarea și întocmirea programului de audit anual intern, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit; - participarea la auditările efectuate de reprezentanții organismelor de certificare/autorizare; - autoeducație și monitorizarea actelor normative. Responsabilităţi: - de a răspunde de corectitudinea întomirii și predării la termen a documentelor elaborate în cadrul serviciului conform contractului, proiectului de execuție, documentației tehnologice, instruirilor și procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor ISO și altele; - obligația de a duce la îndeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului, în conformitate cu timpul de lucru; - obligația de a executa funcțiile sale conform fișei de post și standardelor internaționale; Condiţiile de muncă: - Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; - Program de muncă: luni-vineri, orele: 09.00-17.30 Cunoştinţe: - Cunoaşterea limbii de stat, rusă și engleză; - Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Office 365, Outlook. Abilităţi: De comunicare, de lucru cu informaţia în volum mare, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte. Compania ofera: - Salariu atractiv - Serviciu stabil într-o companie stabilă. - Pachetul social complet - Telefonie mobilă corporativa. Toți cei cointeresați, vă rugăm să trimiteţi CV (cu poza recentă) pe adresa electronică: iulia.bacalu@milray.md

regiune Moldova Chișinău mun.