Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Angajare marketolog

3-5 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Moldova
Țară
Rus, Rom, Eng
limba

Director de vânzări (piața internă și export) / Brand Manager / Development Manager (Moldova și piețele de export) Care sunt responsabilitățile: - Căutare de clienți noi pe piețele interne și externe (pregătirea ofertelor comerciale, negociere). - Dezvoltarea relațiilor cu clienții actuali. - Marketing comercial (organizarea și coordonarea promoțiilor, programe de motivație, participarea la elaborarea materialelor de marketing, elaborarea reprezentării mărcii și recunoașterea mărcii etc.). - Participarea la expoziții locale și internaționale (pregătirea întâlnirilor, organizarea standurilor, lucrul cu vizitatorii, procesarea de noi contacte după eveniment etc.) - Participarea la dezvoltarea de noi mărci. - Cercetarea noilor piețe și canale de vânzări pentru a extinde reprezentarea. Менеджер по продажам (экспорт и внутренний рынок)/Brand manager/Менеджер по развитию (Молдова и экспортные рынки)/Коммерческий менеджер Что входит в обязанности: - Поиск новых клиентов на внутреннем и внешних рынках (составление коммерческих предложений, ведение переговоров, заключение контрактов и т.д.). - Развитие отношений с текущими клиентами. - Трейд-маркетинг (организация и координация промо акций, мотивационных программ, участие в разработке маркетинговых материалов, развитие представленности и узнаваемости бренда и др.). - Участие в локальных и международных выставках (подготовка встреч, организация стендов, работа с посетителями, обработка новых контактов после мероприятия и т.д.) - Участие в разработке новых брендов. - Исследования новых рынков и каналов продаж с целью расширения представленности.

regiune Moldova Ialoveni Centru