Șofer

Pînă la 2 ani
stagiul de muncă
Full time
orarul de lucru
Superioare
învățământul
Chișinău mun.
regiunea
rus, rom
limba

Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea postului de șofer. Cerințe specifice funcției: -permis de conducere categoria B; -este cetățean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul RM; -are capacitatea deplină de exercițiu; -este apt din punct de vedere medical; -fără antecedente rutiere; -nu are antecedente penale și se bucură de reputație ireproșabilă; Acte necesare pentru angajare: -CV; -copia buletinului de identitate+originalul; -copiile diplomelor de studii și certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare; -copia permisului de conducere pentru categoria B+originalul; -copia carnetului de muncă+originalul; -copia livretului militar+originalul; -certificatul medical forma 086 și 092 de la Dispensarul Republican de Narcologie; -cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; -1 foto 3x4.

regiune Moldova, Republica Chișinău mun. Centru

Consiliul Concurentei

Autoritate publică autonomă,responsabilă de protecția concurenței, inclusiv al prevenirii şi al contracarării practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă, și monit. și autorizarea ajutorului de stat.