S.A. "Termoelectrica"

Вакансии

Responsabilități: – Elaborarea strategiei de marketing, reieșind din obiectivele de dezvoltare a companiei; – Studierea pieței și atragerea noilor clienți; – Planificarea, desfășurarea activităților de promovare a produselor și serviciilor. Cerin