Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Вакансии

Scopul general al postului: - Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Principalele atribuții ale expertului principal: 1. C

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul sau atribuțiile Direcției Dezvoltare resurse umane: - Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM aliniat la obiectivele strategice ale băncii în domeniul resurselor umane pentru următoarele procese: recrutarea angajaților; dezvolt

 • Стаж работы Более 5 лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Anunț repetat Atribuțiile secției - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază: 1.supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarului central unic al valorilor mobi

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul postului Achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile BNM, în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Obiectivele postului - organizarea activității sale în modul în care să aducă plus valoare sporită mis

 • Стаж работы 2-3 года
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Cerințe minime obligatorii față de candidați: 1) Studii şi calificări: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice); - Experiența de lucru în statistică, economie

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul general al postului: 1. Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de programe și proiecte, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. - principalele atribuții ale expertului principal: - participă la

 • Стаж работы 2-3 года
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar; - Cun

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului: Participare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul/ atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Banca Națională în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supraveg

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul/ atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - Examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Banca Națională în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supraveg

 • Стаж работы 2-3 года
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul: - Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM. - Obiectivele postului: - Conlucrarea în mod constructiv, progresiv și amiabil în cadrul Departam

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Scopul postului - Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei (BNM) sub aspect de organizare gestiune riscuri. Principalele atribuții 1. Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor o

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar - Cu

 • Стаж работы 2-3 года
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Atribuțiile secției: - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului: - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Cerințe față de candidați: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, sau în domeniul financiar; - Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an; - Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avan

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii: - acces și calitate - gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, mo

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de b

 • Стаж работы Нет опыта работы
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: 1. licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari; 2. reglementarea: activităţii prestatorilor de serv

 • Стаж работы Нет опыта работы
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - econ

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Страна Молдова
 • График работы Полный день
 • Образование Высшее