Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Вакансии

Scopul funcției vacante - Participarea la elaborarea/monitorizarea și raportarea situațiilor financiare ale BNM; participarea la procesul de analiză a indicatorilor financiari ai BNM aferenți raportării financiare IFRS; participarea în procesul de examinar

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele Direcției sunt: - asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice în adresa stabilității sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul dir

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele Direcției sunt: - asigurarea implementării unei politici macroprudențiale a BNM în scopul prevenirii sau diminuării efectelor riscurilor sistemice în adresa stabilității - sistemului financiar național pentru componentele aflate sub controlul

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul funcției vacante - Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către subdiviziunile BNM și actelor normative interne și externe în vigoare, pr

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день