Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Вакансии

Scopul general al postului: Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Principalele atribuții ale expertului principal: 1. Cont

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

BNM este în căutare de economist principal, pe durată determinată, responsabil de producerea indicatorilor statistici aferenți datoriei externe a sectorului public Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor inter

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Banca Națională a Moldovei este în căutare de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM 1.Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesu

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: Economistul principal produce indicatorii aferenți comerțului exterior cu mărfuri, gestionează baza de date respectivă și elaborează selecții prin interpelări directe la bazele de date. Cerințe minime obligatorii: 1. Studii economic

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe î

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare pentru studiile obţinute în Republica Moldova; Persoanele cu diplome de studii o

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Неполное высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime pentru candidați 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unei note

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: - Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora. Cer

 • Стаж работы Нет опыта работы
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a guvernanței interne și a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și co

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul general al postului: 1. Realizarea obiectivelor direcției cu privire la aprovizionare și servicii sociale a angajaților BNM. 2. Expertul consultant realizează atribuţiile sale în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionării cu bunuri, servicii și l

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază: 1.supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarului central unic al valorilor mobi

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert principal (durată determinată) responsabil de reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de b

 • Стаж работы Нет опыта работы
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul și atribuțiile postului: - Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. - Acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţion

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Expert principal (control pe teren și din oficiu) al Direcţiei supravegherea sistemelor de plăţi Anunț repetat Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul sau atribuțiile serviciului: - Serviciul relaţii externe şi integrare europeană îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unui proces de coordonare eficientă, la nivel instituțional, a cooperării externe a BNM. Obiectivele postului: - Ec

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calif

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul și atribuțiile postului: - Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. - Acordă consultanţă juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţion

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuția de bază a secției: - Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației Obiectivele postului: - Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului: - Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activităţii băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerinţelor le

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день