Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Вакансии

Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți are următoarele atribuții de bază: 1. licenţierea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari; 2. reglementarea: activităţii prestatorilor de serv

 • Стаж работы Нет опыта работы
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi în

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Anunț repetat Atribuțiile secției - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul general al postului: Participarea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii Băncii Naționale a Moldovei sub aspect de organizare metodologie internă, aliniat la obiectivele de activitate și cele strategice ale băncii. Cerințe min

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul și atribuțiile postului: - Aduce la îndeplinire a sarcinilor trasate şi asigură îndeplinirea activităților ce sunt atribuite Direcției. - Acordă consultanţa juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţion

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calif

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: Expertul principal al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul cooperării externe și integrării europene, precum și efectuează alte sarcini aferente la indicația șefului Serviciului și Conducerii BNM. Cerințe minime obliga

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele: - Exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție; - Organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a bănci

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuția de bază a secției: - Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației Obiectivele postului: - Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă - Studii superioare absolvite în drept și/sau în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională în domeniul juridic/economic și/sau financiar-bancar va con

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Șef adjunct responsabil de domeniul educație financiară, Direcția comunicare și educație financiară (durată determinată) Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul comunicare/ relații publice/ jurnalism și/sau științe financiar-bancare cu

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: Economistul principal produce indicatorii aferenți comerțului exterior cu mărfuri, gestionează baza de date respectivă și elaborează selecții prin interpelări directe la bazele de date. Cerințe minime obligatorii: 1. Studii economic

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii față de candidați: 1) Studii şi calificări: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice); - Experiența de lucru în statistică, economie

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul sau atribuțiile direcției - Colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare de la instituțiile de raportare - elaborarea rapoartelor și informațiilor aferente pentru Departamentul Politică Monetară al BNM, FMI,

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale; - Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 1 an; - Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux; - Cunoștințe î

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar - Cu

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puți

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republ

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

erințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de patru ani; - Cunoașterea

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul funcției: - examinarea/verificarea materialelor, documentelor, rapoartelor elaborate de alţi colaboratori ai Direcției până a fi înaintate șefului-adjunct/șefului Direcției, conducerii Departamentului; - acordarea consultanței necesare pentru remode

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день