Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

https://www.bnm.md

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Вакансии

Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului: Participare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Banca Națională a Moldovei angajează: Expert coordonator (durată determinată) responsabil de control pe teren și din oficiu a sistemelor de plăți Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - econ

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

erințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de patru ani; - Cunoașterea

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM. Direcția audit tehnologii informaționale, în calitate de unitate st

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului: Gestionarea și evaluarea sistemului de salarizare. Evaluarea nivelului posturilor. Realizarea proceselor de angajare, transfer și eliberare a angajaților; Monitorizarea aplicării legislației muncii în

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuția de bază a secției: Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației. Obiectivele postului: Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației și elaborarea analizei și prognozei mediului extern. Cerințe minime obligatorii: Studii sup

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită da

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime: Studii superioare în domeniul limbilor moderne (specializarea: limba engleză) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) , o

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Direcția supravegherea sistemelor de plăți, în domeniul supravegherea și monitorizarea sistemelor și instrumentelor de plată, are următoarele atribuții de bază: 1.supravegherea sistemelor de plăți și decontări, Depozitarului central unic al valorilor mobi

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul și atribuțiile postului: Șeful Direcției generale asistență juridică trebuie să posede următoarele abilităţi: Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi avansate de analiză și sinteză, abilități excelente de elaborare a documentelor juridice complex

 • Стаж работы Более 5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Scopul sau atribuțiile direcției: Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare. Obiectivele postului: Participare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

- Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora. - Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor statistici privind datoria externă brută a Republi

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Inginer principal responsabil de elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare şi contabile Scopul: - Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului sunt: Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare; în special în ceea ce privește evaluarea bunurilor mobile și imobile dep

 • Стаж работы 3-5 лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare pentru studiile obţinute în Republica Moldova; Persoanele cu diplome de studii o

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Неполное высшее
 • График работы Полный день

Obiectivele postului: Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora. Cer

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Cerințe minime obligatorii: 1. Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de mi

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Anunț repetat Atribuțiile secției - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltare

 • Стаж работы 2-3 года
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день

Atribuțiile secției: - Reflectarea zilnică în conturile contabile a tuturor operaţiunilor monetar-valutare efectuate de BNM conform Planului de conturi al BNM şi SIRF şi efectuarea verificării corectitudinii înregistrării acestora, verificarea şi executar

 • Стаж работы До 2-х лет
 • Образование Высшее
 • График работы Полный день