S.A. "RED Nord"

S.A. "RED Nord"

http://www.rednord.md

Вакансии

Consiliul S.A. ,,RED-Nord, în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,RED-Nord. Concursul pe