Victoriabank

B.C. „Victoriabank” S.A. este prima bancă comercială din Moldova, de la care a pornit procesul de dezvoltare a sistemului bancar privat din țară.

Вакансии

Relationship manager IMM з/п не указана

Detalii post: Stabilirea și dezvoltarea relațiilor cu clienții IMM; atragerea clienților noi, precum și menținerea celor existenți prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate; formarea și gestionarea corectă a portofoliului de credite IMM. Prof

Ofiţer de Securitate a informației з/п не указана

Direcția Resurse Umane anunța postul vacant: Ofiţer de Securitate a informației, în cadrul Secţiei Securitatea informaţiei. Detalii post: - Dezvoltarea politicilor şi procedurilor referitor la securitatea informaţiei. - Dezvoltarea / menţinerea Plan

Detalii post: - Dezvolta și îmbunătățește procesele de business; - Interacționează cu colegii din business pentru a defini produse bancare și stabili fluxuri de lucru în core-ul băncii și în aplicațiile adiacente sistemului central cât și celui pe

Operator ghişeu, mun. Chişinău з/п не указана

Despre post: - Asigurarea efectuării operaţiunilor de ghişeu (în numerar și prin virament) pentru persoane fizice și juridice. - Promovarea și vânzarea produselor şi serviciilor bancare. Responsabilităţi: - Efectuarea tuturor operaţiunilor de ghişeu

Director Sucursala Căușeni з/п не указана

Responsabilităţile postului: - Managementul activității Sucursalei pentru atingerea țintelor de business și a cerințelor stabilite; - Organizarea şi asigurarea îndeplinirii planului de afaceri;  - Vânzarea și promovarea activă a produselor și servici

Despre post: Asigurarea dezvoltării aplicațiilor bancare pentru mediul Microsoft SharePoint 2010+. Responsabilități: - Colectarea cerințelor, analizarea și transformarea lor în soluții acceptate de sistemul software; - Proiectarea și elaborarea pro

Operator al secției suport clientelă з/п не указана

Detalii post: - Realizarea unui cadru de activitate adecvat și eficient în domeniile accordării suportului informațional NonStop la telefon deținătorilor de card, comercianților, casierilor Băncii în activitatea lor cu carduri, serviciilor urgente

Despre post: - Facilitează punerea in practica a strategiei Victoria Bank prin gestiunea unor proiecte sau inițiative importante/relevante in orice divizie a Băncii; - Organizează, coordonează si este responsabil de buna desfășurare a proiectelor si

Detalii post: Recrutarea personalului si gestiunea carierelor. Evaluarea competențelor și performanței angajaților băncii.   Profilul candidatului: - Studii superioare, relevante domeniului; - Experiență de muncă minim 1 an în domeniul resurselor uma

Detalii post: - Formarea și gestionarea corectă a portofoliilor de credite IMM; - Stabilirea și dezvoltarea relațiilor cu clienții IMM; - Atragerea clienților noi, precum și menținerea celor existenți  prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate.

Detalii post: - Asigură implementarea planului de marketing stabilit la nivelul băncii, pe brandul pe care este responsabil; - Stabilește politica de marketing pentru brandurile pentru care este responsabil; - Coordonează toate activitățile de prom

Șef agenție, Sucursala nr.5 Căușeni з/п не указана

Detalii Post: - Atragerea clienților noi, precum și menținerea celor existenți prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate; - Promovarea și coordonarea activității de creditare din cadrul agenției; - Identificarea noilor canale de vânzare. Profil

Administrator, Secția Procesare operațiuni Credite, Direcția Operațiuni Detalii post: Procesarea operațiunilor aferente tranzacțiilor de credit; înregistrarea polițelor de asigurare, condițiilor speciale, garanții, in sistemul informațional al băn

Detalii post: - Întocmirea actelor de procedură privind exercitarea dreptului de gaj; - Participarea la examinarea în instanţele de judecată a cauzelor în contencios ce ţine de procedura privind exercitarea dreptului de gaj,   recuperare a creditel