Consiliul Concurentei

competition.md

Autoritate publică autonomă,responsabilă de protecția concurenței, inclusiv al prevenirii şi al contracarării practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă, și monit. și autorizarea ajutorului de stat.