Post vacant - economist în companie de construcții!

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рус, Рум
языки

Atribuțiile: Analiza financiară și economică a obiectelor de construcție Elaborarea planurilor financiare și a bugetelor pentru facilități în ansamblu Intocmirea diferitelor rapoarte privind activitatile societatii la solicitarea conducerii Lucrul cu documentele primare Calcularea si analiza costurilor Cerințe: studii superioare economice capacitatea de a dobândi rapid noi cunoștințe și abilități capacitatea de a lucra cu rapoarte contabile, documente financiare abilități organizatorice, capacitatea de a lucra cu oamenii utilizator de PC încrezător, abilități de lucru în Excel rezistență la stres, erudiție, responsabilitate, activitate, intenție Dacă sunteți un economist cu experiență, care își iubește meseria, are abilități de planificare, prognoză, vă place să analizați - aveți ocazia să vă aplicați cunoștințele și experiența în beneficiul întreprinderii și să deveniți un membru cu drepturi depline al unei echipe profesioniști. Trimiți CV-ul indicând postul pentru care aplici la următoarea adresă: office.aliotonteh@gmail.com Требуется экономист в строительную компанию! Обязанности: Финансово-экономический анализ строительных объектов Разработка финансовых планов и бюджетов по объектам в целом Составление различных отчетов по деятельности компании по требованию руководства Работа с первичными документами Калькуляция и анализ расходов Требования: высшее экономическое образование способность быстро приобретать новые знания и навыки умение работать с бухгалтерской отчетностью, финансовыми документами организаторские способности, умение работать с людьми уверенный пользователь ПК, и Excel стрессоустойчивость, эрудированность, ответственность, активность, целеустремленность Если Вы опытный экономист, который любит свою работу, владеете навыками планирования, прогнозирования, Вам нравится анализировать - у Вас есть возможность применить свои знания и опыт с пользой для деятельности предприятия и стать полноправным членом команды настоящих профессионалов. Присылайте Ваше CV, с указанием должности на которую претендуете по следующему адресу: office.aliotonteh@gmail.com Экономист, сметчик, работа в офисе, отчетность,строительная компания, объекты

pегион Молдова Кишинёв мун. Телецентр