Expert principal responsabil de decontări interbancare

2-3 года
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență de minim 2 ani în domeniul financiar – economic/tehnologiilor informaționale; - Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi; - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj; - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă; - Disponibilitatea de a lucra pe schimburi - Alte abilități și atitudini: - o candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise; - abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil; - o atitudine pozitivă, constructivă. Principalele atribuții: - Administrează ziua operațională a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a sistemului informațional de evidență contabilă (SIEC); - Efectuează deschiderea și închiderea zilei operaționale a SAPI/SIEC, verificarea reconcilierii soldurilor din SAPI cu SIEC, monitorizarea succesiunii etapelor zilei operaționale, trecerea în regim manual de la o etapă la alta în cazuri excepționale; - Efectuează monitorizarea financiară și tehnică a activității participanților în SAPI; - Execută operaţiunile aferente activităţii în SAPI în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb (stabilirea limitelor la conturile de decontare ale participanţilor etc.); - Gestionează efectuarea decontării finale aferente operațiunilor în lei realizate cu cardurile de plată ale sistemelor internaționale de plăți în cadrul exercitării de către BNM a funcției de agent de decontare pentru astfel de operațiuni în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb. Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md): Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; Regulamentul nr.179 /2019 cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare; Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit; Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată. Termen-limită: 12 iulie 2021.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Resurse Umane